(Chinhphu.vn) - Cổng thông tin điện tử Chính phủ mời thầu mua sắm trang bị bàn, tủ, ghế và két sắt.

- Tên bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Mua sắm trang bị bàn, tủ, ghế và két sắt.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh.

- Bảo đảm dự thầu: 3.000.000 đồng, hình thức bảo đảm bằng thư bảo đảm của ngân hàng.

- Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu chào hàng: từ 9 giờ 00, ngày 04 tháng 9 năm 2014 đến 9 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2014 (trong giờ hành chính).

- Địa chỉ phát hành: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

- Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đề xuất: Chậm nhất là trước 9 giờ, ngày 11 tháng 9 năm 2014 tại phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội./.