(Chinhphu.vn) - Cổng thông tin điện tử Chính phủ mời thầu xây dựng nền tảng hạ tầng ứng dụng phục vụ cung cấp thông tin quảng bá trên điện thoại di động.
- Tên Bên mời thầu: Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

- Tên gói thầu: Xây dựng nền tảng hạ tầng ứng dụng phục vụ cung cấp thông tin quảng bá trên điện thoại di động.

- Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

- Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

- Thời gian bán hồ sơ mời thầu: từ 9 giờ 00, ngày 05 tháng 9 năm 2014 đến thời điểm đóng thầu (trong giờ hành chính).

- Địa điểm bán Hồ sơ mời thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

   Số điện thoại: 080.43162. Fax: 043.7346809.

-  Giá bán 01 bộ hồ sơ mời thầu: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng).

- Địa chỉ nhận Hồ sơ dự thầu: Phòng 103A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

- Thời điểm đóng thầu: 9 giờ 00, ngày 25 tháng 9 năm 2014.

Hồ sơ dự thầu sẽ  được mở công khai vào 9 giờ 15 phút (giờ Việt Nam), ngày 25 tháng 9 năm 2014, tại Phòng 102A, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ kính mời đại diện của các nhà thầu nộp Hồ sơ dự thầu tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.