(Chinhphu.vn) - Chủ tịch nước đã quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động cho các đơn vị và cá nhân của Văn phòng Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006 đến năm 2010, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ được vinh dự tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

Cụ thể, 4 đơn vị được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất là: Nhà khách La Thành, Hội trường Thống Nhất, Nhà khách 37 Hùng Vương, Vụ Hành chính.

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì cho: Vụ Địa phương, Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Nhà khách Tao Đàn, Phòng Văn thư thuộc Vụ Hành chính, Vụ Tài vụ.

Các cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì là: Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Quang Thắng; Cục trưởng Cục Quản trị Nguyễn Xuân Thành; Vụ trưởng Vụ Địa phương Vũ Văn Huệ; Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã Nguyễn Đình Minh; Hàm Vụ trưởng Vụ Quan hệ Quốc tế Trần Nguyên Toàn; Vụ trưởng Vụ Pháp luật Phạm Tuấn Khải.

Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho tập thể Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Các cá nhân sau được tặng Huân chương Lao động hạng Ba: Phó Giám đốc Nhà khách La Thành Nguyễn Thị Hương Hương; Giám đốc Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nguyễn Mạnh Hùng; Đội trưởng An ninh Trung tâm Hội nghị Quốc tế Nguyễn La Thăng; Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế ngành Lương Văn Lĩnh; Phó Cục trưởng Cục Hành chính - Quản trị II Nguyễn Thị Phượng.

Huy Đỗ

(Nguồn: Quyết định số 46/QĐ-CTN)