(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Vĩnh Long đề nghị tăng cường bác sỹ về cơ sở nhằm khai thác sử dụng hết công năng của các máy móc, thiết bị tránh để lãng phí mà người dân không được thụ hưởng.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Vĩnh Long như sau:

Để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh ban đầu (Trạm y tế, Trung tâm y tế huyện…), Bộ Y tế đã trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 20/2/2013 về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn của người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Theo quy định này người hành nghề (bao gồm Bác sĩ, Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật viên) phải thực hiện chế độ đi luân phiên tối thiểu từ 6 tháng đến 12 tháng xuống tuyến dưới khi có nhu cầu tăng cường về nhân lực (chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế tuyến dưới hoặc trực tiếp khám, chữa bệnh cho bệnh nhân ở tuyến dưới).

Theo quy định trên cán bộ y tế có nghĩa vụ phải đi luân phiên: Tuyến Trung ương xuống tuyến tỉnh, tuyến tỉnh xuống tuyến huyện, tuyến huyện xuống tuyến xã.

Đồng thời Bộ Y tế cũng triển khai Dự án: Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn, ưu tiên cho 62 huyện nghèo.

Như vậy, để giải quyết vấn đề cử tri nêu đã có giải pháp chính sách luân phiên đưa cán bộ y tế xuống tuyến dưới và tăng cường trực tiếp đưa bác sĩ trẻ về địa chỉ có nhu cầu. Vấn đề tăng cường bác sĩ xuống cơ sở thuộc trách nhiệm của địa phương có nhu cầu tăng cường bác sỹ phải tổ chức thực hiện Quyết định số 14/2013/QĐ-BYT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: luân phiên , bác sĩ