(Chinhphu.vn) – Theo phản ánh của cử tri tỉnh Hưng Yên, trong 5 nhóm đối tượng được hưởng BHYT 100% quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP không có đối tượng là cựu quân nhân. Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri đề nghị xem xét các đối tượng này được hưởng quyền lợi BHYT 100% chi phí khám, chữa bệnh như cựu chiến binh.

Cựu quân nhân vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Hưng Yên như sau:

Luật BHYT đã quy định cụ thể hơn về các đối tượng được ngân sách Nhà nước bảo đảm đóng BHYT và hưởng quyền lợi cao nhất khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Những người là cựu quân nhân có đủ điều kiện để trở thành hội viên hội cựu chiến binh theo quy định của Pháp lệnh Cựu chiến binh, hoặc được công nhận là người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Người có công, hoặc cựu quân nhân đồng thời thuộc các đối tượng quy định tại Khoản 8, 9, 11 và 17, Điều 3 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì cựu quân nhân vẫn được hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh.

Đối với kiến nghị cho phép các đối tượng là cựu quân nhân được hưởng quyền lợi BHYT 100% chi phí khám, chữa bệnh như cựu chiến binh, Bộ Y tế xin tiếp thu nghiên cứu kiến nghị của cử tri để phối hợp với các Bộ, ngành xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , cựu chiến binh