(Chinhphu.vn) - Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Hòa Bình đề nghị có chính sách miễn thu phí giám định đối với nạn nhân nhiễm chất độc da cam vì phần lớn những trường hợp này đều có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, không có khả năng chi trả dẫn đến việc không đầy đủ hồ sơ để được hưởng chính sách.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri tỉnh Hòa Bình như sau:

Căn cứ pháp luật phí và lệ phí, trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, sau khi tổng hợp ý kiến của các bộ, ngành và địa phương, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 243/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2017.

Tại Điều 2 Thông tư số 243/2016/TT-BTC quy định: “2. Đối với thương binh, bệnh binh; người hưởng chính sách như thương binh; người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học; người khuyết tật, chi phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước, do tổ chức đề nghị giám định chi trả”.

Tại Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý, quy định:

“Điều 8. Chi thanh toán chi phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa

1. Đối tượng được thanh toán là các trường hợp có hồ sơ đủ điều kiện được giám định theo quy định và được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu đến Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh để yêu cầu giám định, gồm:

a) Giám định lần đầu làm căn cứ xem xét, công nhận hưởng chế độ ưu đãi;

b) Giám định lại tỷ lệ suy giảm khả năng lao động (kể cả trường hợp phải chuyển hồ sơ đến Hội đồng giám định y khoa cấp trung ương khám giám định phúc quyết, Hội đồng giám định y khoa do Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập khám giám định phúc quyết lần cuối).

… 3. Trường hợp đã được giám định y khoa nhưng không đồng ý với kết luận của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương, có đơn đề nghị được giám định lại và được Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp trung ương chuyển hồ sơ, giới thiệu lên Hội đồng giám định y khoa cấp cao hơn: Căn cứ kết quả khám giám định phúc quyết hoặc khám giám định phúc quyết lần cuối, nếu kết quả khám giám định đúng như đề nghị của đối tượng thì chi phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thanh toán; nếu kết quả khám giám định không đúng như đề nghị của đối tượng thì chi phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa do đối tượng đề nghị tự chi trả”.

Căn cứ quy định tại Thông tư số 243/2016/TT-BTC và Thông tư số 101/2018/TT-BTC thì người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học khi được thẩm định cấp giấy giám định y khoa thì không phải nộp phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa.

Chi phí (trong đó bao gồm cả phí) thẩm định cấp giấy giám định y khoa cho người hoạt động kháng chiến mắc bệnh, tật liên quan đến phơi nhiễm chất độc hoá học được bảo đảm từ ngân sách Nhà nước theo quy định tại Điều 8 Thông tư số 101/2018/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Chất độc hóa học , phơi nhiễm , giám định , y khoa