(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Bình Thuận đề nghị sửa quy định đổi trường hợp mua BHYT tự nguyện nhưng khi được cấp thẻ BHYT quân nhân thì không được cộng nối thời gian đã mua BHYT tự nguyện.

Bộ Y tế trả lời cử tri tỉnh Bình Thuận như sau:

Thời gian tham gia BHYT liên tục được quy định là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với lần trước đã tham gia BHYT

Về vấn đề này,

Theo quy định của Luật BHYT, hiện nay không còn khái niệm “mua BHYT tự nguyện” mà toàn dân có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc theo lộ trình. Tuy nhiên, Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định, thẻ BHYT đều do cơ quan BHXH phát hành, đồng thời thực hiện áp dụng thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên đối với các đối tượng cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT.

Thời gian tham gia BHYT liên tục được quy định là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với lần trước đã tham gia BHYT (nếu bị gián đoạn, thì tối đa không được quá 3 tháng) không phân biệt thẻ BHYT thuộc đối tượng nào.

Trường hợp cử tri phản ánh, nếu đáp ứng được các điều kiện trên, thì vẫn được cộng nối thời gian tham gia BHYT liên tục, không phân biệt thẻ BHYT của đối tượng nhân dân hay thẻ BHYT của quân nhân được cấp hoặc đối tượng khác.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , khám chữa bệnh , tham gia BHYT , 5 năm liên tục