(Chinhphu.vn) – Cử tri các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên đề nghị cơ quan chức năng xem xét, mở rộng quyền lợi của người tham gia BHXH tự nguyện ngoài hai chế độ hưu trí và tử tuất thì bổ sung thêm các chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như người đóng BHXH bắt buộc.

Tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc

Về vấn đề này, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời cử tri các tỉnh như sau:

Ngày 23/5/2018, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 28/NQ-TW về cải cách chính sách BHXH, trong đó đã có quy định: Nghiên cứu thiết kế các gói BHXH tự nguyện ngắn hạn linh hoạt để người lao động có nhiều sự lựa chọn tham gia và thụ hưởng. Mở rộng các chế độ BHXH tự nguyện, tạo điều kiện chuyển đổi thuận lợi giữa BHXH tự nguyện và BHXH bắt buộc, hướng tới chính sách BHXH bắt buộc đối với toàn bộ người lao động có việc làm, có thu nhập và tiền lương khi có đủ điều kiện cần thiết.

Chính vì vậy, nội dung kiến nghị nêu trên của cử tri sẽ được đưa ra trao đổi, thảo luận trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hệ thống pháp luật về BHXH theo tinh thần Nghị Quyết 28/NQ-TW nêu trên.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , tự nguyện , bắt buộc