(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngày Pháp luật hằng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội.

Ngày Pháp luật hằng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tối ngày 6/11, tại Hà Nội, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Bộ Tư pháp tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam lần thứ 2. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; lãnh đạo các Ban, bộ, ngành Trung ương và TP. Hà Nội.

Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam (gọi tắt là Ngày Pháp luật Việt Nam) được quy định tại Điều 8 - Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 4/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, ngày 9/11 hàng năm trở thành Ngày Pháp luật Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Chủ đề Ngày Pháp luật Việt Nam năm nay là “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong thời gian 2 tháng (từ 1/10-30/11) đã diễn ra sôi nổi, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ và để lại dấu ấn sâu đậm trong nhân dân.

Đặc biệt, Ngày Pháp luật Việt Nam 2014 gắn với việc phát động Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”. Bài thi gồm 9 câu hỏi về một số nội dung Hiến pháp; đối tượng dự thi gồm người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài. Cuộc thi nhằm phổ biến sâu rộng tinh thần, ý nghĩa và nội dung Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam đến toàn thể nhân dân; góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Phát biểu tại Lễ hưởng ứng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong công cuộc đổi mới đất nước, việc đề cao vai trò và tính tối thượng của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, một đòi hỏi bức thiết. Ngày Pháp luật hằng năm là dịp để tôn vinh Hiến pháp, pháp luật và giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho toàn xã hội.

Ảnh: VGP/Lê Sơn

Việc tổ chức Ngày Pháp luật trên phạm vi cả nước đã tạo sức lan tỏa, thực sự trở thành sự kiện chính trị-pháp lý có ý nghĩa to lớn trong đời sống xã hội, thu hút sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức của mọi người về mục đích, ý nghĩa của Ngày Pháp luật, vị trí, vai trò và ý thức chấp hành Hiến pháp, pháp luật trong đời sống xã hội.

Để Ngày Pháp luật Việt Nam 2014 thực sự thiết thực, hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện đúng tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật mà trọng tâm là các nhiệm vụ chính trị được giao, tổ chức triển khai thi hành hiệu quả Hiến pháp 2013 và các luật mới được ban hành, không phô trương, hình thức.

Đối với cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp 2013 do Bộ Tư pháp tổ chức, Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành cần nhận thức đúng đắn và toàn diện về vai trò, ý nghĩa của cuộc thi, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Nhằm tạo sự đồng thuận và huy động sự tham gia của toàn xã hội trong việc thi hành, bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, Phó Thủ tướng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực hưởng ứng, vận động, tạo điều kiện để thành viên và hội viên, đồng bào chiến sỹ cả nước hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam tham gia cuộc thi với chất lượng cao nhất. Đồng thời, giám sát, đề xuất mô hình, cách làm hiệu quả, phù hợp thực tiễn của đất nước.

Lê Sơn