(Chinhphu.vn) - Sáng 9/4, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ theo danh sách đã được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình vào chiều 8/4.

Các thành viên mới của Chính phủ ra mắt Quốc hội

Tất cả các nhân sự trong danh sách do Thủ tướng Chính phủ trình đều nhận được đa số phiếu tán thành của Quốc hội để đảm nhận các chức danh theo đề cử.

Sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình hai Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ; bổ nhiệm một số Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ với 460/461 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 93,12%.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về bổ nhiệm một số Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ với 456/458 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,31%.

Các thành viên mới của Chính phủ đã ra mắt Quốc hội. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chúc mừng và tặng hoa từng thành viên Chính phủ mới được tín nhiệm bầu vào các cương vị trong Chính phủ.

Các thành viên mới của Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm gồm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ là các ông: Trương Hoà Bình (Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chánh án TANDTC), Vương Đình Huệ (Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương), Trịnh Đình Dũng (Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Xây dựng).

Ba Phó Thủ tướng được phê chuẩn bổ nhiệm để thay thế ông Nguyễn Xuân Phúc (đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng Chính phủ), ông Hoàng Trung Hải ( Ủy viên Bộ Chính trị, hiện đảm nhận cương vị Bí thư Thành uỷ Hà Nội) và ông Vũ Văn Ninh (đã miễn nhiệm).

18 thành viên mới của Chính phủ giữ cương vị Bộ trưởng, trưởng ngành là các ông:

1. Ông Ngô Xuân Lịch - Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

2. Ông Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Thượng tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

3. Ông Lê Vĩnh Tân – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ

4. Ông Lê Thành Long – Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Tư pháp

5. Ông Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư

6. Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương

7. Ông Phạm Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng

8. Ông Trần Hồng Hà - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

9. Ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

10. Ông Nguyễn Ngọc Thiện - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch

11. Ông Chu Ngọc Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

12. Ông Phùng Xuân Nhạ - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

13. Ông Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

14. Ông Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng,  Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

15. Ông Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

16. Ông Mai Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

17. Ông Phan Văn Sáu - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ

18. Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Trung ương Đảng,  Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

Từ khóa: Quốc hội , Chính phủ , Thủ tướng , Nguyễn Xuân Phúc , Phó Thủ tướng , Bộ trưởng , trưởng ngành , nhân sự , bổ nhiệm