QNP- UBND tỉnh vừa có Quyết định số 3621/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình cải tạo nâng cấp Sân vận động trung tâm Thị xã Cẩm Phả.

Theo Quyết định, nội dung dự án bao gồm: cải tạo, nâng cấp các khán đài A,B,C,D trong đó bao gồm cả phòng chức năng thuộc khu vực khán đài A,B; cải tạo lắp đặt hệ thống phòng kỹ thuật phục vụ báo chí, phát thanh truyền hình tại khu vực tầng 2 của khán đài B và trồng dặm cỏ bổ sung.

Dự án sẽ bổ sung một số hạng mục mới như: hệ thống chiếu sáng sân vận động đảm bảo tiêu chuẩn thi đấu quốc gia, bảng điện tử, đường chạy điền kinh và chỉnh trang khuôn viên, bãi đỗ xe, trồng cây xanh xung quanh Sân vận động.

UBND tỉnh giao UBND thị xã Cẩm Phả làm chủ đầu tư xây dựng công trình với tổng kinh phí là 37 tỷ 800 triệu đồng được trích từ nguồn ngân sách hỗ trợ của tỉnh và ngân sách địa phương.

Việc cải tạo, nâng cấp Sân vận động trung tâm thị xã Cẩm Phả nhằm mục đích tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, đồng thời là nơi tổ chức các chương trình văn hóa văn nghệ, thể thao quần chúng của nhân dân thị xã Cẩm Phả nói riêng và của tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Được biết Sân Vận động trung tâm TX Cẩm Phả có sức chứa 2,5 vạn người, hiện là Sân Vận động lớn nhất tỉnh, khi hoàn thành cải tạo, nâng cấp sẽ đáp ứng hoạt động thi đấu TDTT và nhiều sinh hoạt văn hóa khác của tỉnh.

Dự kiến, nhiều hạng mục chính của dự án sẽ được hoàn thành đầu năm 2011.