(Chinhphu.vn) - Ngày 6/2, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thăm, động viên cán bộ, công chức một số cơ quan Trung ương trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm hỏi, động viên tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp và Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam trong ngày làm việc đầu tiên của năm mới.

Tới thăm Văn phòng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng biểu dương nỗ lực và những đóng góp quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội trong năm 2013.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động của các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội, nhất là các kỳ họp Quốc hội trong năm 2013, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ năm 2013 của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nêu rõ, năm 2014, nhiệm vụ đặt ra đối với đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Quốc hội, các đại biểu Quốc hội và các Ủy ban, cơ quan của Quốc hội hết sức nặng nề; trọng tâm là việc tổ chức thi hành, đưa Hiến pháp vào cuộc sống. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các đại biểu Quốc hội, cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tiếp tục nỗ lực, phấn đấu đạt thành tích tốt trong năm 2014, tiến tới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XIII.

Thăm, chúc Tết đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án nhân dân tối cao, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị ngành Tòa án nhân dân tổ chức quán triệt và thi hành tốt Hiến pháp mới; tiếp tục triển khai nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp, gắn với vai trò xét xử của Tòa án; thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng công tác xét xử; tuyệt đối tránh, không để xảy ra oan sai. Không ngừng xây dựng, hoàn thiện đội ngũ thẩm phán, cán bộ Tòa án trong sạch, có phẩm chất tốt, chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ hội nhập quốc tế của đất nước.

Ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác của ngành Kiểm sát nhân dân trong năm 2013, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, năm 2014 - năm khởi đầu cho việc thực thi Hiến pháp mới sẽ đặt ra nhiều yêu cầu cho việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về tố tụng. Để đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, ngành Kiểm sát nhân dân cần tích cực tổng hợp, nghiên cứu, tham gia vào việc xây dựng, sửa đổi bổ sung các văn bản pháp luật có liên quan, đảm bảo phù hợp với Hiến pháp mới.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tới thăm, chúc Tết cán bộ, công chức Bộ Tư pháp; thăm hỏi, động viên cán bộ, nhân viên, người lao động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam.

PV