(Chinhphu.vn) - Chủ tịch nước khẳng định công lao to lớn và đóng góp quan trọng của các thế hệ chiến sĩ cách mạng trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu là chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tại nhà tù Hỏa Lò (1930-1954)

Nhân kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô 10/10, ngày 23/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm Khu di tích Hỏa Lò, gặp gỡ các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, giam cầm tại nhà tù Hỏa Lò trong giai đoạn 1930-1954.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã thăm lại nơi giam giữ các chiến sĩ cách mạng qua các thời kỳ đấu tranh; tận mắt chứng kiến những hiện vật, những hình ảnh đau thương của một thời máu lửa, tham quan hai cửa cống ngầm nơi những người tù cộng sản vượt qua sự canh gác nghiêm mật của cai tù, trở về với Đảng, nhân dân, tiếp tục hoạt động cách mạng.

Nói chuyện với các cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày tại Hỏa Lò giai đoạn 1930-1954, Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hoả Lò là nơi mà nhiều người con ưu tú của dân tộc ta, Đảng ta đã bị bọn giám thị giết hại. Và cũng chính nơi này, các chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cách mạng, mà tiêu biểu là những chiến sĩ cộng sản đã nêu cao ý chí chiến đấu, tinh thần hy sinh quả cảm, sự khôn khéo và sáng tạo làm thất bại nhiều cuộc đàn áp của bọn cai ngục. Đây còn là nơi các chiến sĩ cộng sản mưu trí, bí mật thành lập các Chi bộ Đảng cộng sản, lãnh đạo các cuộc tuyệt thực, hò la, chống khủng bố, chống chế độ nhà tù tàn bạo, giữ vững tinh thần đấu tranh, mở các lớp chính trị, văn hoá, ra báo bí mật, tổng kết kinh nghiệm vận động quần chúng…Truyền thống vẻ vang đó đã được tiếp nối ở nhiều nhà tù khác trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng khẳng định tấm gương chiến đấu, hy sinh của các chiến sĩ yêu nước, chiến sĩ cộng sản tại Nhà tù Hỏa Lò mãi mãi ngời sáng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ta.

Chủ tịch nước đề nghị các bộ, ngành, Thủ đô Hà Nội phải hết lòng chăm sóc, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đền ơn, đáp nghĩa mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, nghiên cứu đề xuất những chủ trương, chính sách mới nhằm quan tâm thật cụ thể, thiết thực đến những chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc tại Nhà tù Hỏa Lò, tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ, các cựu tù chính trị Hoả Lò.

BT