(Chinhphu.vn) - Chiều 9/4, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh Quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, theo Điều 12, Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; căn cứ Điều 39 của Nội quy Kỳ họp Quốc hội, căn cứ Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước; căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội miễn nhiệm Trưởng ban Công tác đại biểu; các quyết định của Chủ tịch nước ngày 8/4/2016 về việc miễn chức vụ một số Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với các ông, bà:

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia:

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ

Bà Nguyễn Thị Doan, nguyên Phó Chủ tịch nước

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia:

Ông Trần Đại Quang, Chủ tịch nước

Ông Huỳnh Ngọc Sơn, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội

Ông Tô Huy Rứa, nguyên Trưởng ban Tổ chức Trung ương

Ông Ngô Văn Dụ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương

Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Bà Nguyễn Thị Nương, nguyên Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Công tác đại biểu

Ông Nguyễn Thái Bình, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông

Bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Ông Nguyễn Quốc Cường, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã đọc tờ trình đề nghị miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh Quốc gia.

Theo đó, căn cứ Điều 88, 89 của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam, căn cứ Điều 11, Luật Tổ chức Quốc hội, Chủ tịch nước đề nghị Quốc hội xem xét miễn nhiệm Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Quốc phòng -An ninh Quốc gia đối với:

Ông Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch

Ông Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên

Ông Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Ủy viên

Sau đó, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Đoàn về các tờ trình trên.

Dự kiến, ngày 11/4, Quốc hội sẽ bỏ phiếu kín miễn nhiệm các chức danh trên.

Lê Sơn