(Chinhphu.vn) - Đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hoá dân tộc. Mỗi cộng đồng có nhiều hộ gia đình tốt thì khu dân cư tốt. Nhiều khu dân cư tốt thì phường sẽ tốt. Nhiều phường tốt thì quận tốt. Nhiều quận tốt thì Thủ đô mạnh góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Các vị lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, nhân dân các khu dân cư 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo. Ảnh: daidoanket.vn

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tại  khu dân cư 10, 11, 12 phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tối 17/11.

Cùng dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; ông Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam; ông Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định trong suốt chiều dài lịch sử hàng nghìn năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đại đoàn kết toàn dân là yếu tố cốt lõi để tập hợp sức mạnh, tạo nên sức mạnh toàn dân tộc, là cơ sở để đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này sang thắng lợi khác.

Phát huy tinh thần Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các khu dân cư tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng nhiều việc làm thiết thực; hưởng ứng, thực hiện có hiệu quả hơn nữa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và các phong trào do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, đoàn kết đã trở thành nét đẹp văn hoá dân tộc. Kế thừa truyền thống đó, hằng năm, ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở các khu dân cư trên cả nước, trở thành ngày hội lớn của tình đoàn kết toàn dân; thực sự tạo ra diễn đàn dân chủ, tập hợp và phát huy sức mạnh của mọi tổ chức, cá nhân, đoàn kết cùng góp trí, góp công xây dựng khu dân cư ngày càng thanh lịch, no ấm và văn minh.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh, mỗi cộng đồng có nhiều hộ gia đình tốt thì khu dân cư tốt. Nhiều khu dân cư tốt thì phường sẽ tốt. Nhiều phường tốt thì quận tốt. Nhiều quận tốt thì Thủ đô mạnh góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Hà