(Chinhphu.vn) - Trong 14 chỉ tiêu kinh tế-xã hội Kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt, vượt và 1 chỉ tiêu không đạt.
Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIII, ngày 20/10 nêu rõ, "trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, mặc dù vẫn còn không ít hạn chế yếu kém, nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; chủ quyền quốc gia được bảo đảm; chính trị xã hội ổn định; vị thế quốc tế của nước ta tiếp tục được nâng lên".

Cùng với đó, cơ bản đạt được các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội mà Quốc hội đã đề ra.

"Trong 14 chỉ tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt, vượt và 1 chỉ tiêu không đạt. Đây là sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta", Báo cáo nêu rõ.

13 chỉ tiêu đạt, vượt Kế hoạch năm 2014 gồm:

1. Tốc độ tăng trưởng GDP.

2. Tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu.

3. Tỷ lệ nhập siêu.

4. Tốc độ tăng giá tiêu dùng.

5. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.

6. Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi ở khu vực thành thị.

7. Tạo việc làm.

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo.

9. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.

10. Số giường bệnh/1 vạn dân.

11. Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm nghiêm trọng được xử lý.

12. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường.

13. Tỷ lệ che phủ rừng.

1 chỉ tiêu không đạt là tỷ lệ lao động qua đào tạo (đạt 49% so với kế hoạch 52%).

PV