(Chinhphu.vn) - Sáng 31/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dự lễ gặp mặt các thế hệ đại biểu Quốc hội của tỉnh Hà Bắc-Bắc Giang nhân kỷ niệm 70 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (6/1/1946-6/1/2016).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Ngày 6/1/1946, đáp lời kêu gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, không phân biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, giai cấp, tôn giáo, chính kiến, đã tham gia cuộc Tổng tuyển cử, bầu ra Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bằng phương thức bầu cử dân chủ, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

Sự kiện trọng đại này đã đi vào lịch sử nước ta như một mốc son chói lọi, đánh dấu bước phát triển nhảy vọt về thể chế dân chủ, mở ra một thời kỳ phát triển mới của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nước ta không những đã trở thành một quốc gia độc lập mà còn có cơ quan nhà nước với đầy đủ cơ sở và tư cách pháp lý, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, thay mặt nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Đây là thắng lợi của đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng, chính sách đại đoàn kết dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước pháp quyền, thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí mãnh liệt và niềm tin tuyệt đối của nhân dân ta đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã luôn luôn gắn bó đồng hành cùng dân tộc, không ngừng phát huy vai trò, vị trí là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của đất nước, thực hiện có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, đóng góp to lớn và quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Mỗi khóa Quốc hội qua đi đều để lại những dấu ấn riêng và đã hoàn thành trọng trách mà nhân dân giao phó, thực hiện đúng chức năng lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ảnh: VGP/Hoàng Long

Trong thành quả chung của hoạt động Quốc hội, có vai trò quan trọng của nhiều thế hệ đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc trước đây và Bắc Giang ngày nay. Qua 13 khoá Quốc hội, Đoàn đại biểu tỉnh Hà Bắc-Bắc Giang có 129 đại biểu. Trong đó, nhiều đại biểu giữ những vị trí quan trọng trong cơ quan Đảng, Nhà nước, có những đại biểu đã gắn bó nhiều khoá với Quốc hội.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn những ý kiến đóng góp sâu sắc của các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc-Bắc Giang qua các thời kỳ, góp phần làm nên tỉnh Bắc Giang như ngày hôm nay.

Ghi nhận, đánh giá cao những ý kiến của các đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Bắc-Bắc Giang qua các thời kỳ, ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu luôn sống khỏe, theo dõi, động viên, nhắc nhở để các đại biểu Quốc hội khóa sau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết với các đại biểu Quốc hội nói chung, đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang nói riêng để xây dựng Bắc Giang và đất nước ngày càng phát triển.

Từ Lương