(Chinhphu.vn) - Chiều 4/8, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 của Đảng”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai về “Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết TƯ 4 của Đảng”. Ảnh: VGP/Lê Sơn
Tham gia Đoàn công tác có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Tấn Quyên, Phó Trưởng đoàn; Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Quang Thắng, Phó Trưởng đoàn; lãnh đạo các cơ quan Trung ương giúp việc Đoàn công tác của Bộ Chính trị.

Báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai do Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Văn Ru trình bày cho biết: Với phương pháp làm từng bước, thận trọng, nghiêm túc phát huy những mặt mạnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém… đã được Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đưa vào kế hoạch thực hiện trong hơn 2 năm qua, đã tạo sự chuyển biến quan trọng trong việc phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác cán bộ và thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Với quyết tâm chính trị cao, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp sát với tình hình thực tế và yêu cầu nhiệm vụ chính trị; lãnh đạo chặt chẽ việc triển khai, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết của Đảng; củng cố và kiện toàn tổ chức, bộ máy và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; quyền làm chủ của cán bộ, đảng viên và nhân dân được tôn trọng và phát huy; nhiều vấn đề nổi cộm, tồn đọng, kéo dài gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được giải quyết cơ bản…

Qua đó, mức độ sửa chữa, khắc phục của Ban thường vụ Tỉnh ủy và cá nhân từng ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy đã có nhiều chuyển biến tích cực, thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng như trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tập thể Ban thường vụ Tỉnh ủy được xác định trong quy định của Ban Bí thư và quy chế của Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, phân công cụ thể trách nhiệm đối với từng đồng chí ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo của mình.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém cần được làm rõ và nghiêm túc khắc phục.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu của Đoàn công tác của Bộ Chính trị, của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quá trình kiểm điểm của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai nghiêm túc, chặt chẽ, rà soát, bổ sung các quy định trong quản lý cán bộ, xử lý vi phạm của cán bộ, công chức làm trong sạch đội ngũ cán bộ, thực hiện tập trung dân chủ trong Đảng, vận dụng sáng tạo các chính sách và pháp luật của Đảng và Nhà nước phù hợp với thực tiễn địa phương, quan tâm chỉ đạo và đổi mới lề lối làm việc; tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và bảo đảm an sinh xã hội…

Công tác cán bộ thực hiện nề nếp, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, biết thuyết phục và nêu gương, tiên phong và tự giác của người lãnh đạo và đảng viên với quần chúng nhân dân.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như chưa sâu sát trong đánh giá công tác cán bộ; tính tự giác của một số cán bộ và vai trò tự giác của một bộ phận bí thư cấp ủy chưa cao; không ít cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống…

Nguyên nhân là do Ban thường vụ Tỉnh ủy chưa dành nhiều thời gian đối với công tác cán bộ, đảng viên; kết quả đánh giá, kiểm tra sau thanh tra cần được làm tốt hơn xem xét, quyết định cụ thể.

Đối với các kiến nghị của Ban thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Đoàn công tác ghi nhận và sẽ báo cáo Bộ Chính trị nghiên cứu, quyết định.

Lê Sơn