(Chinhphu.vn) – Mở đầu tuần làm việc thứ 2 kỳ họp thứ 10, hôm nay (26/10), Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi).

Trước khi thảo luận, Quốc hội sẽ nghe Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật này.

Dự thảo Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) do Tòa án Nhân dân Tối cao soạn thảo và đã được thảo luận tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIII.

Tại kỳ họp thứ 9, Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho biết về cơ bản, Ủy ban Tư pháp tán thành với sự cần thiết của việc sửa đổi Bộ luật này.

Các quan điểm chỉ đạo, yêu cầu của việc xây dựng dự án Bộ luật Tố tụng dân sự  được nêu trong Tờ trình. 

Hồ sơ dự án Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) đã được chuẩn bị đầy đủ theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đủ điều kiện để trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến.

Tuy nhiên, Ủy ban Tư pháp lưu ý chỉ sửa đổi, bổ sung các vấn đề thật sự cần thiết, làm rõ lý do của việc sửa đổi, bổ sung; khắc phục được những bất cập, tồn tại, hạn chế của các quy định hiện hành, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn xét xử các loại án dân sự hiện nay ở nước ta.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới thủ tục tố tụng dân sự tại các Tòa án nhân dân nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận công lý; quán triệt và thực hiện nghiêm chỉnh Nghị quyết số 67/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội hạn chế tối đa các quy định mang tính nguyên tắc chung chờ văn bản hướng dẫn thi hành.

Dự kiến, Bộ luật Tố tụng dân sự (sửa đổi) sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này.

Thanh Phương