(Chinhphu.vn) - Ngày 6/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã ký quyết định thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, giám sát các vụ án tham nhũng nghiêm trọng.

Thời gian thực hiện kiểm tra, giám sát từ 15/8-30/9.

Nội dung kiểm tra, giám sát gồm kiểm tra, giám sát việc phát hiện, thanh tra và xử lý sau thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; kiểm tra, giám sát việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ở Trung ương, các vụ việc, vụ án tham nhũng do Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát việc phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng ở địa phương.

Về tổ chức thực hiện, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Cán sự đảng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Thanh tra Chính phủ và các Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương báo cáo tình hình, kết quả phát hiện, thanh tra các vụ việc, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử những vụ án tham nhũng hoặc có dấu hiệu tham nhũng; những tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc trong lĩnh vực hoạt động của ngành, địa phương mình theo nội dung Đề cương kiểm tra, giám sát, kèm theo thống kê theo mẫu. Báo cáo tập trung những vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm.

Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, triển khai thực hiện và tổng hợp kết quả kiểm tra, giám sát, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo để trình Bộ Chính trị trước ngày 30/11/2013.

Minh Khôi