(Chinhphu.vn) - Ban Tổ chức lễ tang đồng chí Nguyễn Công Tạn và gia đình chân thành cảm ơn:

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các đồng chí lão thành cách mạng; các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương; các tỉnh, thành phố; các đoàn khách quốc tế; các cơ quan, tổ chức, báo, đài Trung ương và địa phương; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể tỉnh Thái Bình, thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình, tỉnh Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ; cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, nhân dân phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa đã đến viếng, gửi thư, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng, dự lễ truy điệu và tiễn đưa đồng chí Nguyễn Công Tạn về nơi an nghỉ cuối cùng./.