(Chinhphu.vn) - Năm 2014, một trong những nhiệm quan trọng của đất nước là tổ chức thi hành Hiến pháp, bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01/NQ-CP với 9 nhóm giải pháp cần thực hiện. Do vậy, ngành Tư pháp cần nhanh chóng tổ chức triển khai thật nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị  toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014. Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Chiều 8/1, tại TPHCM, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2014. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tham dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự cố gắng của ngành Tư pháp trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao, triển khai toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm các mặt công tác, đặc biệt là hoàn thành Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo Nghị quyết của Quốc hội.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng cũng cho rằng, công tác tư pháp cũng còn có những hạn chế, như hệ thống pháp luật hiện chưa đáp ứng được yêu cầu, chưa thể chế hóa kịp thời, đầy đủ đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; công tác kiểm soát thủ tục hành chính có dấu hiệu chậm lại; việc theo dõi thi hành pháp luật chưa mang lại hiệu quả; thi hành án dân sự chưa đạt chỉ tiêu theo yêu cầu của Quốc hội; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực (như hộ tịch, chứng thực) còn chậm  đổi mới...

Phó Thủ tướng cho biết, năm 2014, một trong những nhiệm quan trọng của đất nước là tổ chức thi hành Hiến pháp. Bên cạnh đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 01 với 9 nhóm giải pháp cần thực hiện. Do vậy, ngành Tư pháp cần nhanh chóng tổ chức triển khai thật nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, ngành cần tăng cường công tác xây dựng thể chế, đặc biệt là làm tốt việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Kế hoạch của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và của Chính phủ về triển khai thi hành Hiến pháp. Trước mắt, cần tập trung rà soát, lập danh mục các luật, pháp lệnh cần sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp, đề xuất xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, đảm bảo khoa học, hợp lý, khả thi.

Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật, đưa các công tác này đi vào chiều sâu, bám sát nhu cầu xã hội. Đẩy mạnh việc rà soát, công bố kịp thời các thủ tục hành chính, bảo đảm sự thống nhất trong áp dụng thủ tục hành chính trên toàn quốc. Triển khai đồng bộ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2011-2020.

Tiếp tục quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác thi hành án dân sự khẩn trương xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự. Hoàn thiện dự án Luật Hộ tịch, nhằm tạo thuận lợi cho người dân, góp phần quan trọng tạo bước đột phá trong công tác quản lý nhà nước về dân cư, hướng tới một nền quản trị quốc gia hiện đại.

Ảnh: VGP/Mạnh Hùng

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thế Liên cho biết, năm 2013, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành đã tham mưu cho Chính phủ trình 29 dự án luật, pháp lệnh; Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 23 luật, pháp lệnh trong đó có những dự án luật quan trọng như Luật Đất đai (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng..., qua đó góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường, đáp ứng một bước quan trọng những yêu cầu cấp thiết của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hoàn thành việc xây dựng Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII.

Công tác xây dựng, ban hành văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh có chuyển biến tích cực. Tính đến 23/12/2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 123/164 văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh, đạt 75%, đặc biệt trên 90% số nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh có hiệu lực đã được ban hành.

Cũng trong năm 2013, Bộ Tư pháp, các tổ chức pháp chế và cơ quan tư pháp địa phương đã thẩm định 8.941 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Kiểm tra, xử lý, rà soát 41.549 văn bản quy phạm pháp luật. Hoàn thành việc đơn giản hóa 4.016/4.714 thủ tục hành chính. Công tác thi hành án có chuyển biến tích cực, tỷ lệ án có điều kiện thi hành về việc đạt 77,81%, về tiền là 56,1% (cao hơn 10,4% và 25,01% so với năm 2012); kết quả thi hành án tăng cao, về việc tăng 24,71% và về tiền tăng 180%...

                                                                                                                                              Mạnh Hùng