(Chinhphu.vn) - Quốc hội ban hành Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế; miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 90/2019/QH14, Quốc hội quyết nghị phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Tại Nghị quyết số 89/2019/QH14, Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật khóa XIV đối với ông Nguyễn Khắc Định.

* Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã ban hành Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND 2 tỉnh Sơn La, Bình Định.

Cụ thể, tại Nghị quyết 801/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Thái Hưng, kể từ ngày 18/10/2019.

Tại Nghị quyết 794/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đoàn Văn Phi, kể từ ngày 2/10/2019.

Đồng thời, tại Nghị quyết 793/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định khóa XII nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Võ Vinh Quang, kể từ ngày 2/10/2019.

Chí Kiên