(Chinhphu.vn) -  Những ý kiến đóng góp quý báu thể hiện trí tuệ, kinh nghiệm của các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam đã thể hiện trách nhiệm và tình cảm với đất nước với MTTQ Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc - Ảnh: VGP/ Từ Lương

Chiều 6/8, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã mời các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam góp ý cho Dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ VIII.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ đóng góp vào Dự thảo Văn kiện Đại hội thể hiện sự đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm cho công tác Mặt trận. 

Góp ý cho dự thảo văn kiện, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương lưu ý bối cảnh tình hình hiện nay đặt ra một số vấn đề yêu cầu Mặt trận cần lắng nghe để chắt lọc những ý kiến cho Đại hội tới. Cần cải tiến phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên để vừa thực hiện phối hợp tuyên truyền, vận động vừa tổ chức việc giám sát và phản biện trong đời sống xã hội. Trong hiệp thương giới thiệu người ra bầu cử, Mặt trận cần lắng nghe ý kiến nhân dân đánh giá, nhận xét đội ngũ cán bộ công chức để giới thiệu cho đúng, trúng. 

Nguyên Thường vụ - Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, khẳng định, Mặt trận là tiếng nói đại diện nhân dân, do đó việc nhìn nhận tình hình đất nước, tình hình nhân dân chuẩn xác sẽ giúp Đại hội Đảng đánh giá đũng thực chất tình hình. Ông Phạm Thế Duyệt đề nghị Mặt trận phải phản ánh cho đúng, đầy đủ, rõ ràng tư tưởng, tình cảm, suy nghĩ trong mối quan hệ giữa Đảng với dân, Nhà nước với dân, cán bộ, hệ thống chính trị với dân trong Báo cáo Chính trị lần này. 

Góp ý vào bài học trong báo cáo chính trị, ông Phạm Thế Duyệt đề nghị cần đặc biệt quan tâm phát huy dân chủ, nhất là dân chủ trong Đảng, trong hệ thống chính trị, trong dân. “Chỉ có dân chủ mới tạo được đồng thuận, chỉ có đồng thuận mới có được hình ảnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Trong điều kiện hiện nay phải giữ bằng được uy tín của Đảng”, ông Phạm Thế Duyệt nói.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đề nghị Mặt trận cần thể hiện vai trò trong hiến kế đối với sự phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc.

Ở một góc nhìn khác ông Lê Xuân Tùng - nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định phản biện là một điểm mới trong nhiệm kỳ tới của Mặt trận nên cần phải có nội dung phản biện, hình thức, phương pháp và cơ chế để đảm bảo thực thi phản biện xã hội. Việc giám sát phản biện xã hội chính là phát huy dân chủ, tránh độc đoán, quan liêu, đồng thời, phản biện xã hội cần tập trung vào những vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông Lê Xuân Tùng đề nghị trong 5 năm tới, Mặt trận cần tập trung vào 3 nhiệm vụ cơ bản là chống tham nhũng tiêu cực, nhóm lợi ích, cán bộ xa dân mất niềm tin do Mặt trận có thành viên rộng rãi.

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương phát biểu tại cuộc họp - Ảnh: VGP/Từ Lương

Bàn về nội dung giám sát ông Vũ Đức Kiên – nguyên Phó chủ tịch Quốc hội nhận định, nội hàm vấn đề này chưa mạnh mẽ dù được coi là khâu đột phá của Mặt trận của cả Trung ương và cơ sở.

Một số nội dung giám sát của Mặt trận cần tập trung hơn. Việc giám sát cần xuất phát từ lợi ích quốc gia dân tộc. Theo đó, ông Kiên đề nghị việc giám sát phải tập trung trong việc thực thi quyền lực; giám sát thực thi quyền, trách nhiệm của cán bộ đảng viên, công chức, đặc biệt là những người thẩm quyền ra quyết định; giám sát việc chi tiêu công; chống tham nhũng, lãng phí. 

Cần cơ chế giám sát sau phản biện

Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình cho rằng hoạt động Mặt trận trong thời gian qua có nhiều tiến bộ nhưng so với yêu cầu đặt ra thì chúng ta còn phải phấn đấu rất nhiều. Chúng ta phải đánh giá cho đúng tình hình cả trong và ngoài nước, phải khẳng định được chúng ta đang đứng trước khó khăn trong giai đoạn mới. Đó là giai đoạn vừa khắc phuc khó khăn xây dựng đất nước, đấu tranh – trong hòa bình để bảo vệ chủ quyền đất nước. Do đó, chúng ta vừa phải chuẩn bị tư tưởng, tinh thần cho nhân dân vừa khắc phục khó khăn vừa phát triển đất nước…

Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn lưu ý, Mặt trận phải lắng nghe và phản ánh được tiếng nói khác nhau của các tầng lớp nhân dân. Muốn làm được như vậy, Mặt trận nâng tầm hơn nữa, làm tốt thực sự vai trò nói được tiếng nói của nhân dân, phản ánh tiếng nói với Đảng, Nhà nước. Mặt trận đi sâu vào vai trò nhận xét, đánh giá, góp ý, phản biện xã hội. Trong đó phản biện phải thực chất và mạnh mẽ hơn nữa. Sau phản biện, phải có cơ chế để đôn đốc những việc đã được chấp nhận… 

Bày tỏ cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước và MTTQ Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân khẳng định sẽ tiếp tục hoàn chỉnh Văn kiện Đại hội theo hướng cô đọng hơn, trong đó làm rõ bối cảnh tình hình xã hội và tình hình nhân dân. Trên cơ sở ý kiến đóng góp của các đại biểu, Ban soạn thảo sẽ làm việc với các cơ quan liên quan thảo luận trước khi hoàn thiện báo cáo chính trị trình Ban Bí thư, Bộ Chính trị. 

Từ Lương