(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký các quyết định phê chuẩn nhân sự tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, tại Quyết định số 1328/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn việc bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Trần Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang.

Tại Quyết định số 1327/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Sèn Chỉn Ly, để nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời cũng tại Quyết định này, Thủ tướng Chính phủ cũng phê chuẩn việc miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh Hà Giang đối với ông Hoàng Gia Long, để nhận nhiệm vụ mới.

Ông Trần Đức Quý sinh năm 1965, quê ở tỉnh Tuyên Quang. Trước đây, ông Quý đã từng giữ chức vụ Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hà Giang kiêm Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang.

Phương Nhi