(Chinhphu.vn) - Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, nhạy bén, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp đã thực hiện đạt mục tiêu tổng quát và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Thay mặt Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đã trình bày báo cáo, bày tỏ sự tán thành cao với các đánh giá, kế hoạch của Chính phủ về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Báo cáo thẩm tra nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, cùng với tình hình kinh tế-xã hội trong nước, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào sâu trong thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế nước ta đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế-xã hội đất nước, đại biểu Quốc hội đánh giá cao sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và người dân.

Đặc biệt, Quốc hội đánh giá cao sự chỉ đạo, điều hành sâu sát, nhạy bén, kịp thời của Chính phủ, các bộ, ngành và chính quyền các cấp đã thực hiện đạt mục tiêu tổng quát và hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2014 theo Nghị quyết của Quốc hội đề ra.

Đó là việc kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn của nền kinh tế ổn định hơn so với năm trước, là năm đầu tiên đạt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 5,8% theo Nghị quyết của Quốc hội, đồng thời là năm thứ 3 liên tục xuất siêu, dự trữ ngoại tệ tiếp tục tăng.

Đó là việc an sinh xã hội, nhất là chính sách, pháp luật ưu đãi người có công được hoàn thiện và triển khai kịp thời, các chính sách giảm nghèo được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo tiếp tục giảm; thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Công tác đối ngoại được đẩy mạnh, việc đàm phán các Hiệp định thương mại tự do (FTA) đạt kết quả tích cực; nền quốc phòng toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường và bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, năm 2014 công tác xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế được tập trung thực hiện; nhiều đạo luật liên quan đến các lĩnh vực kinh tế-xã hội, tổ chức bộ máy Nhà nước, quyền con người và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cải cách tư pháp đã được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến, thông qua theo tinh thần Hiến pháp năm 2013.

Tuy nhiên, các cơ quan Quốc hội cũng chỉ ra, chia sẻ với Chính phủ những tồn tại nổi lên trong thời gian qua: Khó khăn, tác động không thuận của tình hình thế giới và khu vực đã ảnh hưởng trực tiếp đến du lịch, vận tải hàng không, khai thác thủy hải sản, giá và số lượng tiêu thụ, xuất khẩu một số hàng hóa sụt giảm mạnh đã tác động tiêu cực đến đời sống nông dân.

Tổng cầu suy giảm, chỉ số hàng tồn kho tăng 13,4%, cao hơn so với 2013. Số doanh nghiệp phá sản, giải thể, ngừng hoạt động vẫn lớn. Cân đối NSNN cũng rất khó khăn, việc xử lý nợ xấu của hệ thống ngân hàng còn thấp, khoảng 17% so với kế hoạch. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại...

Các cơ quan chuyên trách của Quốc hội mong muốn Chính phủ tiếp tục đánh giá sâu sắc, sát thực tế hơn cả mặt tích cực và tiêu cực trong từng chỉ số phát triển, từ tổng vốn đầu tư toàn xã hội, xuất siêu, CPI, tỷ lệ bội chi.... Từ đó, đưa ra kế hoạch, mục tiêu năm 2015 cho sát với phương hướng tổng quát, vừa tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô vừa tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp và người dân.

Theo đó, để đạt tăng trưởng GDP khoảng 6,2%, các cơ quan chuyên trách của Quốc hội cho rằng chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội phải đạt tối thiểu là 30% GDP. Mặt khác, cần rà soát, tính toán chính xác hơn cán cân thương mại, nhất là thặng dư, cân nhắc tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) nên giữ theo Nghị quyết về Kế hoạch 5 năm của Quốc hội khoảng 5-7% để tạo điều kiện điều hành linh hoạt các chính sách hỗ trợ tăng trưởng và việc làm.

Quốc hội cũng đề nghị bội chi ngân sách Nhà nước tính cả trái phiếu Chính phủ quyết liệt hơn và phấn đấu khoảng 6% GDP. Đối với các chỉ tiêu xã hội, môi trường, đề nghị cần rà soát, tính toán trên cơ sở cân đối với các chỉ tiêu kinh tế như nêu trên, đồng thời, xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế-xã hội-môi trường sau năm 2015 có tính khoa học, định lượng để dễ dàng kiểm tra, giám sát và đánh giá.

Các cơ quan Quốc hội cũng góp ý một loạt nhóm giải pháp, bám sát 9 vấn đề trong Báo cáo của Chính phủ, trong đó nhấn mạnh việc tiếp tục thực hiện quyết liệt và có hiệu quả ba đột phá chiến lược, Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế và các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

Rà soát, đánh giá, sử dụng hiệu quả hơn các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách và các khoản thu từ thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước, cổ tức từ phần vốn đầu tư Nhà nước vào doanh nghiệp và các nguồn thu khác để bổ sung tăng chi đầu tư phát triển....

Theo chương trình kỳ họp lần này, Chính phủ sẽ gửi đến Quốc hội 49 báo cáo về các lĩnh vực của đất nước.

Nguyên Linh