(Chinhphu.vn) - Ngày 3/6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi), một trong những bộ luật liên quan đến tổ chức bộ máy Nhà nước được định hình từ Hiến pháp 2013.
Thảo luận về dự án Luật, đa số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tán thành việc tăng số lượng ĐBQH chuyên trách từ 30% tổng số đại biểu hiện nay (150 đại biểu) lên 35% (175 đại biểu).

Đại biểu Nguyễn Anh Sơn (đoàn Nam Định) kiến nghị nâng lên mức 40% tổng số đại biểu là chuyên trách, cùng với đó là giảm đại biểu kiêm nhiệm “2 vai”.

Cũng về nội dung này, có ý kiến đề nghị nên quy định số đại biểu chuyên trách tăng dần theo từng khóa để đảm bảo Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp hơn.

Bên cạnh việc góp ý về số lượng, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương (đoàn Quảng Bình) và nhiều đại biểu đề nghị phải làm rõ quyền hạn, nhiệm vụ của ĐBQH, tập trung đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động của Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Đức Chung (đoàn Hà Nội) quan tâm tới việc quy định thành lập Văn phòng giúp việc để phát huy tối đa hiệu quả hoạt động của ĐBQH. Hiện nay, việc lập Văn phòng ĐBQH là do mỗi đại biểu “tự vận động” chứ chưa có quy định cụ thể của pháp luật.

Ở góc độ khái quát hơn, đại biểu Lê Thị Nga (đoàn Thái Nguyên) cho rằng dự thảo Luật lần này cần phải thể chế hóa quy định của Hiến pháp về kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước, đặc biệt là quy định kiểm soát trở lại từ các cơ quan khác đối với các cơ quan của Quốc hội.

Đại biểu Lê Thị Nga cho rằng thực tế lâu nay có quy định Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội trình báo cáo hoạt động trước Quốc hội trong các kỳ họp. Tuy nhiên, để kiểm soát được hoạt động của các cơ quan của Quốc hội thì cần phải đưa ra thảo luận công khai để cơ quan hành pháp, tư pháp và người dân hiểu rõ hoạt động của các cơ quan nói trên.

Về tổ chức bộ máy của Quốc hội, một số đại biểu cũng cho rằng có thể tăng số lượng Ủy ban của Quốc hội bằng cách nâng Ban Công tác đại biểu và Ban Dân nguyện của Quốc hội thành các Ủy ban, thay vì giữ nguyên số lượng các Ủy ban như Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước đó.

Thành Chung