(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 1829/QĐ-TTg ngày 7/12/2012 về việc phê duyệt danh sách thành viên Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương.

Ảnh minh họa

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng là Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung; Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Văn Trung; Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hồng Trường; Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Huyện.

Ủy viên thường trực Hội đồng là Chánh Văn phòng Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương Lê Hoàng Minh.

Các Ủy viên Hội đồng gồm Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng; Vụ trưởng Vụ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải Đỗ Văn Quốc; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Bộ Giao thông vận tải Khuất Minh Tuấn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Cường; Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Hữu Trí; Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính Lại Văn Dương; Phó Vụ trưởng Vụ Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính Đào Xuân Tuế; Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam Nguyễn Văn Thanh.

Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương được thành lập theo Nghị định số 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ. Theo quy định tại Nghị định này, Hội đồng quản lý Quỹ có nhiệm vụ đề xuất điều chỉnh các quy định liên quan đến nguồn thu của Quỹ và việc sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hoạt động của Quỹ; xây dựng, phê duyệt kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch tài chính thu, chi của Quỹ; quyết toán thu, chi Quỹ theo quy định; quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định; thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan có thẩm quyền giao.

Phương Nhi