(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có các quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo của Thanh tra Chính phủ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Đại học Quốc Gia Hà Nội và phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các tỉnh Đồng Tháp, Bình Định.

Cụ thể, tại Quyết định số 1247/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại ông Nguyễn Đức Hạnh giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Tại Quyết định số 1249/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Nghĩa giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tại Quyết định số 1248/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hoàng Hải, Giám đốc Ban Quản lý các dự án trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, giữ chức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Còn tại Quyết định số 1255/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn việc bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Nguyễn Văn Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, tại Quyết định số 1254/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ cũng đã phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Lê Minh Hoan, để nhận nhiệm vụ mới.

Tại Quyết định số 1256/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 đối với ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy An Nhơn.

Phương Nhi