(Chinhphu.vn) - Chiều 10/4, Tiểu ban Kinh tế - Xã hội chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIII đã họp dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban.

Đây là phiên họp lần thứ tư của Tiểu ban kể từ phiên họp đầu tiên vào tháng 11/2018.

Tại phiên họp, Tiểu ban tập trung thảo luận, cho ý kiến về nội dung Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021- 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025./.

Đức Tuân