(Chinhphu.vn) – Năm 2015, Bộ Nội vụ tập trung hoàn thiện dự án Luật Tổ chức Chính phủ, dự án Luật Chính quyền địa phương; chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách trong lĩnh vực Nội vụ, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với phát triển và hội nhập.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ 2015 ngành nội vụ. Ảnh VGP/Nhật Bắc

Sáng nay (9/12), Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015 ngành nội vụ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tới dự.

Báo cáo của Bộ Nội vụ tại Hội nghị cho thấy, trong năm 2014, với sự nỗ lực của toàn ngành, công tác xây dựng thể chế, đề án, dự án đã có nhiều chuyển biến tích cực, mạnh mẽ, đạt được những kết quả và sản phẩm cụ thể, được cấp trên đánh giá cao.

Công tác cải cách hình chính có những bước tiến tích cực trên cả 6 nội dung. Đặc biệt, cơ cấu tổ chức của Bộ, ngành và địa phương đã được sắp xếp theo hướng tinh gọn và hạn chế thấp nhất việc tăng thêm tổ chức, giữ ổn định biên chế. Thủ tục hành chính tiếp tục được đơn giản, hiện đại hóa để phục vụ người dân ngày một tốt hơn.

Cải cách chế độ công vụ, công chức đã đạt được những kết quả quan trọng. Đặc biệt là xác định vị trí việc làm, ban hành tiêu chuẩn chức danh. Việc ứng dụng công nghệ tin học vào thi công chức, thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý được dư luận xã hội ủng hộ và đánh giá cao. Kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ tiếp tục được củng cố và duy trì.

Lĩnh vực quản lý Nhà nước về tôn giáo được bảo đảm tăng cường tính hiệu lực, hiệu quả, giải quyết kịp thời một số vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo; công tác đối ngoại tôn giáo đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Lĩnh vực quản lý Nhà nước về khen thưởng ngày càng đi vào nền nếp, tăng cường chất lượng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Lĩnh vực văn thư, lưu trữ cơ bản đạt được kết quả tốt; ban hành đủ các văn bản hướng dẫn luật lưu trữ để quản lý và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quốc gia, phục vụ tốt công tác bảo vệ quyền, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Công tác thanh tra, kiểm tra được tiến hành thường xuyên, đúng kế hoạch cũng như đột xuất, đáp ứng yêu cầu quản lý Nhà nước.

Năm 2015, Bộ Nội vụ xác định và khẳng định quyết tâm mạnh mẽ trong triển khai những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tập trung hoàn thiện dự án Luật Tổ chức Chính phủ, dự án Luật Chính quyền địa phương; chú trọng hoàn thiện thể chế, pháp luật, chính sách trong lĩnh vực nội vụ, bảo đảm đồng bộ, phù hợp với phát triển và hội nhập.

Tập trung cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và tạo môi trường thông thoáng cho phát triển sản xuất kinh doanh. Bảo đảm nguyên tắc chỉ duy trì và ban hành những thủ tục hành chính thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và tiết kiệm.

Tổ chức bộ máy cơ quan hành chính Nhà nước từ Trung ương đến địa phương và thực hiện tinh giản biên chế năm 2015 và các năm tới theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế  độ công vụ, công chức, hoàn thành xong cơ bản việc xác định vị trí việc làm. Đổi mới công tác đánh giá phân loại công chức, viên chức; ban hành đủ tiêu chuẩn, chức danh công chức, viên chức. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào thi tuyển, thi nâng ngạch.

Chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý cán bộ, công chức, viên chức; giữ kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ. Tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí; công khai, minh bạch, đề cao trách nhiệm giải trình của công chức và người đứng đầu.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực, chức năng quản lý trong lĩnh vực tôn giáo, thi đua khen thưởng, văn thư lưu trữ,… Tăng cường và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về hội và tổ chức phi chính phủ.

Nguyễn Hoàng

Từ khóa: Chính phủ , Thủ tướng , Nguyễn Tấn Dũng , Bộ Nội vụ