(Chinhphu.vn) - Thủ tướng vừa yêu cầu các Bộ ngành, địa phương báo cáo kết quả 6 tháng triển khai thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Báo cáo cần tập trung vào sự chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết về những lĩnh vực được giao; tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh liên quan đến lĩnh vực Bộ, cơ quan, địa phương phụ trách; những khó khăn, vướng mắc; những kiến nghị tháo gỡ, nhiệm vụ, giải pháp cần làm trong thời gian tới.

Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị báo cáo tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP, trình Chính phủ tại Phiên họp thường kỳ tháng 9 tới.

Trong thời gian qua, Thủ tướng đã làm việc với một số Bộ, ngành về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải  quan, quản lý đất đai, đầu tư xây dựng… Sắp tới, Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các Bộ ngành và một số địa phương.

Thành Đạt