(Chinhphu.vn) - Chiều 12/3, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Lễ công bố  quy định của Ban Bí thư về thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an.

Ảnh VGP/Doãn Tấn

Trước đó, ngày 9/12/2013, Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Quy định số 216-QĐ/TW về thực hiện chế độ Chính ủy, Chính trị viên ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an. Đây là quyết định quan trọng đối với việc xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng Cảnh sát cơ động nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh nêu rõ việc triển khai chế độ Chính ủy, Chính trị viên là nhằm tăng cường công tác Đảng, công tác chính trị, tiếp tục hoàn thiện cơ chế lãnh đạo của Đảng đối với Công an nhân dân, có ý nghĩa chiến lược đối với xây dựng lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát cơ động và sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước trong tình hình mới.

Cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các cấp trong Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần quán triệt nghiêm túc, sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Bộ Chính trị là: “Triển khai từng bước vững chắc và tăng cường công tác đoàn kết nội bộ, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của Tư lệnh và Chính ủy, Chính trị viên bảo đảm nguyên tắc đơn vị có 1 người chỉ huy; không tăng thêm biên chế và tổ chức”.

Tại buổi lễ, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an chỉ đạo 5 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc nhanh chóng kiện toàn các chức danh cấp ủy trong Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ chính ủy, chính trị viên có lập trường, quan điểm, tư tưởng chính trị kiên định, vững vàng, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, lối sống, có tác phong làm việc khoa học, phát huy dân chủ, đi sâu đi sát cơ sở, vừa là đồng chí, vừa là người anh trong đơn vị để làm tốt công tác chính trị tư tưởng, chăm lo đời sống tinh thần, củng cố niềm tin, rèn luyện ý chí chiến đấu, động viên cán bộ, đảng viên, chiến sĩ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Doãn Tấn