(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ cho biết, qua khảo sát nhận thấy nhu cầu sử dụng công báo điện tử đang trở thành xu thế phổ biến, có nơi đã thay thế được công báo in.

Công báo điện tử trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Trong văn bản trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Thái Bình về quản lý và phát hành công báo, Văn phòng Chính phủ cho biết, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chỉ đạo Cổng Thông tin điện tử Chính phủ phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai Mạng thông tin hành chính điện tử của Chính phủ, từng bước hình thành hệ thống Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ thống nhất và thông suốt từ Trung ương đến địa phương nhằm bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo điều hành của các cấp lãnh đạo cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời cung cấp thông tin dịch vụ công và Công báo điện tử cho các tầng lớp nhân dân.

Song song với nhiệm vụ trên, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ sẽ tiến hành khảo sát toàn diện tình hình sử dụng Công báo in cấp phát miễn phí và Công báo điện tử, báo cáo lãnh đạo Văn phòng Chính phủ kiến nghị Chính phủ sửa đổi Nghị định số 100/2010/NĐ-CP theo hướng không in, không phát hành miễn phí Công báo in như góp ý của đại biểu quốc hội.

Phan Hiển