(Chinhphu.vn) – Năm 2014, toàn quân thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng. Các đơn vị cần nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết giữ vững chủ quyền, nhất là chủ quyền trên biển, đồng thời chuẩn bị tốt cho việc ra mắt lực lượng kiểm ngư.
Đại tướng Phùng Quang Thanh phát biểu kết luận Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2013. Ảnh Mod.gov.vn

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 29/12, Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2013 đã tiến hành tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2013 và phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2014.

Theo đó, năm 2013, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân đã được triển khai toàn diện, có tiến bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Công tác thi đua của quân đội đã góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ có niềm tin, ý chí, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, tinh thần sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì Tổ quốc.

Tại Hội nghị, 46 đơn vị được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; 141 đơn vị được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trên cơ sở kết quả đã đạt được, Quân ủy Trung ương-Bộ Quốc phòng đã phát động trong toàn quân phong trào “Thi đua giành 3 đỉnh cao quyết thắng”, đó là: Ý chí mạnh, trách nhiệm cao; đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Đại tướng Phùng Quang Thanh khẳng định: Trong năm qua, bên cạnh việc làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng quân đội đã hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh, an toàn trên biển; bảo vệ, quản lý vững chắc vùng trời Tổ quốc; bảo vệ an toàn tuyến biên giới trên đất liền, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh và nhân dân thăm viếng lẫn nhau…

Đặc biệt, trong năm 2013, một số đơn vị quân đội đã được hiện đại hóa, tăng cường thêm vũ khí, trang bị hiện đại. Công tác huấn luyện cho các lực lượng làm nhiệm vụ quản lý, khai thác vũ khí hiện đại, được tổ chức đúng kế hoạch, tiến độ. Một số căn cứ quân sự được xây dựng bảo đảm chất lượng, an toàn.

Bên cạnh đó, thực hiện nhiệm vụ "chiến đấu trong thời bình" là phòng chống thiên tai cũng được quân đội tiến hành tích cực, chủ động. Các đơn vị: Quân chủng Hải quân, Quân chủng PKKQ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Quân khu 4, Quân khu 5... đã tích cực giúp dân phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ có nhiều tiến bộ mới,…

Đại tướng Phùng Quang Thanh cũng chỉ rõ những tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2013, như: Công tác nắm, dự báo tình hình có thời điểm chưa sâu; còn để xảy ra mất an toàn trong lao động; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng có thời điểm chưa thực sự nhạy bén…

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2014, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu: Các đơn vị cần nắm chắc tình hình theo phạm vi được phân công, không để bị động, bất ngờ; kiên quyết giữ vững chủ quyền, nhất là chủ quyền trên biển và bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định để đất nước tiếp tục phát triển,…

Đồng thời, chủ động làm tốt công tác khắc phục hậu quả thiên tai, chất độc hóa học, bom mìn vật nổ còn sót lại sau chiến tranh; tổ chức tốt công tác phòng chống tội phạm trên biển, trên biên giới;…

Đại tướng Phùng Quang Thanh nhấn mạnh, cần tiếp tục làm tốt công tác tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn; chuẩn bị tốt cho việc ra mắt lực lượng kiểm ngư; nghiên cứu, chuẩn bị bắn đạn thật cấp trung đoàn và tiếp tục đẩy mạnh việc đổi mới giáo dục, đào tạo…

Về công tác Đảng, công tác chính trị, Đại tướng Phùng Quang Thanh yêu cầu đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ, trong đó chú ý xây dựng tinh thần đoàn kết trong nội bộ; tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách, tránh sai sót và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Bình Minh