(Chinhphu.vn) - Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) xã, phường, thị trấn tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2010-2015 đã diễn ra sáng 17/10, tại Hà Nội.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân; nguyên Ủy viên Thường vụ Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt dự Hội nghị. Cùng dự có 260 đại biểu ưu tú, đại diện cho hơn 10.000 chủ tịch MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn trong toàn quốc.

Các đại biểu dự Hội nghị là đại diện của các dân tộc trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam, nhiều vị có trình độ đại học, cao đẳng, trình độ cao cấp lý luận chính trị, nhiều đồng chí trong thường vụ cấp ủy và đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Chính phủ, MTTQ Việt Nam. Tuy độ tuổi, thời gian cống hiến cho công tác Mặt trận khác nhau nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong trái tim của mỗi người luôn nồng cháy, tâm huyết, tận tụy, sáng tạo hết lòng với công việc.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nêu rõ, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, hình thức đầu tiên của MTTQ Việt Nam, có truyền thống vô cùng vẻ vang và không ngừng phát triển lớn mạnh. Trong thời kỳ đổi mới đất nước 30 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn thực hiện tốt vai trò trung tâm, đoàn kết, kêu gọi, động viên các tầng lớp nhân nhân dân tham gia nhiều phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các cuộc vận động của Mặt trận đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường đoàn kết gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư, qua đó góp phần to lớn vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh…

Chủ tịch nước nhấn mạnh, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn nhiều khó khăn song vẫn tràn đầy nhiệt huyết, sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước, nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe, chia sẻ tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng.

Với vai trò và uy tín của mình, các vị Chủ tịch MTTQ ở các xã, phường, thị trấn, lắng nghe ý kiến nhân dân, đã đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, MTTQ Việt Nam cần tiếp tục củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào, các cuộc vận động lớn đi vào chiều sâu; phát huy quyền làm chủ và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; chủ trì phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tiếp tục đổi mới công tác vận động, tập hợp quần chúng để xây dựng và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Chủ tịch nước lưu ý, các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành luôn ghi nhớ và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ: “Chính sách Mặt trận là một chính sách rất quan trọng. Mặt trận là một công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”. Các cấp ủy Đảng cần làm tốt vai trò lãnh đạo, đồng thời thực hiện tốt vai trò là thành viên của MTTQ Việt Nam. Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc và nguyện vọng của nhân dân.

Ảnh: VGP/Hoàng Long

Phát động thi đua trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhận định: Trong giai đoạn hiện nay, MTTQ Việt Nam có nhiều chức năng, nhiệm vụ.

Trong đó, có 3 nhiệm vụ xuyên suốt, quan trọng: Khơi dậy lòng yêu nước, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; chủ trì hoặc phối hợp tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh.

Theo người đứng đầu MTTQ Việt Nam, những năm tới đây, tình hình trong nước, trong khu vực và trên thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi MTTQ Việt Nam các cấp phải không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở và địa bàn khu dân cư.

Một trong những giải pháp hiệu quả chính là nâng cao vị thế và phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở địa bàn khu dân cư. Trong đó, đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã, phường, thị trấn trong cả nước có vai trò hết sức quan trọng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã nói chung, các vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phường, thị trấn nói riêng cần tiếp tục triển khai các nội dung công tác Mặt trận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII MTTQ Việt Nam, tập trung vào một số nội dung chính: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; đổi mới nội dung, phương thức triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước sao cho sát với thực tiễn ở địa phương, cơ sở, từng khu dân cư, hướng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước.

Đồng thời, MTTQ các cấp tiếp tục làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân, tham gia xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh. Trong đó, tham gia một cách chủ động, tích cực và hiệu quả công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới; tiếp tục triển khai một cách phù hợp, có hiệu quả các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia hiệu quả vào việc đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với hoạt động của bộ máy chính quyền ở địa phương, cơ sở.

Từ Lương