(Chinhphu.vn) - Năm 2014, ngành Thanh tra để lại nhiều dấu ấn đặc biệt, trong đó phải kế tới là ứng xử của người dân với ngành Thanh tra đã hoàn toàn thay đổi. Do vậy, cảm nhận của người dân về ngành Thanh tra thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn, tin tưởng hơn vào sự minh bạch, nghiêm minh của ngành.

Trong chương trình “Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời” ngày 15/2, Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh đã có một số chia sẻ về những dấu ấn của ngành năm 2014 và định hướng năm 2015.

Dấu ấn nổi bật nhất của ngành Thanh tra năm 2014 chính là con số phát hiện và xử lý vi phạm tăng vượt bậc, như toàn ngành triển khai hơn 7.000 cuộc thanh tra; kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước tới 51.583 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với năm 2013; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính tới hơn 2.000 tập thể, gần 15.500 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý tới 55 vụ việc. Xin hỏi Tổng Thanh tra, nguyên nhân của việc kết quả tăng vượt bậc này là do đâu, có phải do tham nhũng và sai phạm nhiều hơn hay do ngành Thanh tra đã nghiêm minh và quyết liệt hơn?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Chúng tôi rút ra một số nguyên nhân như sau: Thứ nhất, chúng tôi xây dựng định hướng kế hoạch tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm xảy ra tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, tập trung vào công tác quản lý kinh tế xã hội; vào quản lý vốn và tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp; vào tài chính, tín dụng và đặc biệt là tập trung thanh tra trách nhiệm trong giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng của công dân.

Thứ hai, có thể nói ngành Thanh tra đã đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, quy trình thủ tục và đồng thời làm thế nào để việc thực hiện kết luận thanh tra có hiệu quả. Vì vậy, trong năm 2014, ngoài việc xử lý, thu hồi tiền và tài sản về cho Nhà nước, chúng tôi đã chuyển sang cơ quan điều tra 55 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Theo Tổng Thanh tra thì năm 2014, ngành Thanh tra có thành tích nổi trội và vượt bậc. Như chúng ta biết, việc đấu tranh với sai phạm và phát hiện xử lý sai phạm không hề đơn giản. Vậy trong năm 2014, ngành Thanh tra đã phải nỗ lực như thế nào để đạt thành tích đó?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Năm 2014, ngoài các thuận lợi là được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, mà đặc biệt là lãnh đạo, điều hành trực tiếp của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, song song với đó là quyết tâm chính trị của ngành Thanh tra rất cao. Nhưng trong thuận lợi đó, cũng có khó khăn nhất định. Hiện nay, pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng còn chưa được đầy đủ, hiệu lực chưa cao. Thứ hai, hệ thống tổ chức bộ máy chưa được chặt chẽ, đặc biệt về công tác cán bộ, bên cạnh đại đa số cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành có trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, qua rèn luyện tu dưỡng, nhưng còn một bộ phận chưa được rèn luyện tốt, đặc biệt là đào tạo nghiệp vụ chuyên sâu chưa được tinh thông, cho nên còn hạn chế nhất định trong hoạt động của ngành.

Khó khăn thứ ba, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo là lĩnh vực nhạy cảm. Cho nên, chúng tôi xác định muốn làm tốt thì phải có sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ của nhân dân.

Xin được trích đọc câu hỏi của người dân: Thưa Tổng Thanh tra, tôi được biết năm 2014, ngành Thanh tra và cả hệ thống chính trị vào cuộc trong công tác xử lý khiếu nại, tố cáo. Ngành Thanh tra đã phát hiện xử lý nhiều sai phạm. Người dân chúng tôi cảm thấy rất vui mừng và tin tưởng vào sự nghiêm minh của ngành Thanh tra. Vậy năm 2015, ngành Thanh tra có biện pháp gì để kế thừa và phát huy thành tích của năm qua?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Trên cơ sở kết quả năm 2014, năm 2015, chúng tôi tập trung vào một số lĩnh vực sau đây:

Thứ nhất là thực hiện tốt định hướng kế hoạch thanh tra được Thủ tướng Chính phủ, các cấp chính quyền, cơ quan chức năng phê duyệt; đi sâu vào các lĩnh vực nhạy cảm, có khả năng dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, đặc biệt là tập trung thanh tra trách nhiệm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng để bảo đảm phục vụ yêu cầu cho nhiệm vụ chính trị nói chung và phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp. Hạn chế các khiếu nại vượt cấp, đông người, phức tạp.

Về công tác phòng chống tham nhũng tập tung trước hết vào xây dựng thể chế, gắn công tác tuyên truyền và thực hiện giải pháp phòng ngừa, đặc biệt là phát hiện, xử lý tham nhũng; phối hợp với các ngành, cơ quan chức năng, để xử lý các vụ tham nhũng.

Tôi thấy còn nhiều vụ việc, người dân đã gửi đơn khiếu nại, sau đó thanh tra đã có kết luận xử lý nhưng sau nhiều năm vẫn chưa được xử lý dứt điểm và triệt để. Việc xử lý sau thanh tra rất quan trọng vì nếu phát hiện mà không xử lý thì việc thanh tra sẽ không có ý nghĩa gì. Vậy năm 2015, Tổng Thanh tra có biện pháp gì để việc xử lý sau thanh tra được quyết liệt, triệt để dứt điểm?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Mục tiêu của chúng tôi là năm 2015, phải thực hiện đạt cho được mục tiêu thu hồi tiền, tài sản của Nhà nước đạt từ 70% trở lên. Muốn đạt được mục tiêu này thì phải nâng cao chất lượng các kết luận thanh tra, quan tâm xử lý sau thanh tra. Làm sao có chế tài thật mạnh, thật hiệu quả, để đối tượng được thanh tra phải chấp hành. Nếu thực hiện tốt như vậy thì một mặt, sẽ giữ nghiêm pháp luật, mặt khác, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, nhân dân ngày càng nhiều hơn.

Chúng tôi hiện đang xây dựng một Nghị định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành về xử lý sau thanh tra; đưa vào những chế tài thật mạnh, theo Luật Thanh tra, để làm sao buộc tổ chức và cá nhân, sau khi có kết luận thanh tra thì phải thực hiện. Phải thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước, nhân dân tốt hơn.

Thưa Tổng Thanh tra, chỉ còn vài ngày nữa thôi là bước sang năm mới Ất Mùi. Nhân dịp năm mới, Tổng Thanh tra có chia sẻ gì với nhân dân, những người luôn quan tâm dõi theo các hoạt động của ngành Thanh tra?

Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh: Trước hết, chúng tôi đề nghị bà con nhân dân các tỉnh phía Nam hiện nay còn lưu trú ở Hà Nội để khiếu nại tố cáo thì về sum họp với gia đình. Việc bà con khiếu nại thì sau Tết, chúng tôi cùng các cấp chính quyền sẽ giải quyết đúng pháp luật, có tình, có lý. Nếu bà con tiếp tục ở lại kéo dài, thì sẽ vất vả, tốn kém tiền bạc của mình. Cơ quan Nhà nước được nghỉ 9 ngày nên cũng không thể tiếp xúc, giải quyết được cho bà con.

Năm 2014, ngành Thanh tra đã đạt được nhiều thành tích toàn diện, được nhiều người quan tâm. Trước hết, đó là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ mà đặc biệt là sự hợp tác của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội, người dân cũng như các cơ quan thông tin đại chúng.

Chúng tôi xin cảm ơn nhân dân, các cấp, các ngành cũng như các cơ quan thông tin đại chúng đã đồng hành cùng chúng tôi trong năm 2014, giúp chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp năm mới, thay mặt toàn ngành Thanh tra, chúc các đồng chí lãnh đạo, các ngành, các cấp, đặc biệt là nhân dân, các cơ quan thông tấn báo chí một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

An Bình