(Chinhphu.vn) - Sáng 15/7 tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị. Ảnh: VGP/Thành Chung

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chủ trì Hội nghị.

Hội nghị còn có sự tham dự của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát; Bộ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Minh Quang, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn kinh tế có hoạt động sản xuất kinh doanh liên quan tới rừng.

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-TTg về Chương trình, kế hoạch của Chính phủ vào ngày 11/5/2014.

Mục tiêu cơ bản của Chương trình là đổi mới căn bản cơ chế quản lý, quản trị công ty, quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên rừng và nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục duy trì và hình thành vùng hàng hóa tập trung, gắn vùng nguyên liệu với công nghiệp chế biến và thị trường, thực hiện liên kết sản xuất giữa công ty nông, lâm nghiệp với hộ nông dân và thành phần kinh tế khác trên địa bàn.

Nội dung chủ yếu của Chương trình là tiếp tục sắp xếp, đổi mới công ty nông, lâm nghiệp; tiếp tục đổi mới cơ chế quản lý, sử dụng đất; đổi mới cơ chế quản lý rừng và thực hiện chính sách khoa học-công nghệ, tài chính và lao động.

Việc thực hiện Nghị quyết 30 và Chương trình hành động của Chính phủ có ý nghĩa rất quan trọng trong phát huy hiệu quả các công ty nông, lâm nghiệp khi các công ty này đang nắm giữ 8 triệu ha đất rừng nhưng hiệu quả hoạt động còn yếu, chưa tương xứng với tiềm năng.

Phát biểu quán triệt hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết Hội nghị cần tập trung đi sâu, bàn về việc triển khai hiệu quả Nghị quyết. Nội dung đổi mới sắp xếp công ty nông, lâm nghiệp tuân thủ chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước.

Về nội dung thứ hai, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh phải quản lý bằng được đất đai. Đất phải có chủ, có quy hoạch tổng thể gắn với việc quản lý, sử dụng, bảo vệ phát triển rừng, tiếp tục duy trì và hình thành vùng phát triển nông lâm nghiệp quy mô lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận để tìm giải pháp tạo chuyển biến căn bản trong quản lý, quản trị doanh nghiệp, tổ chức sản xuất nông, lâm sản, gắn với bảo vệ môi trường theo chuỗi giá trị.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, việc sơ kết Nghị quyết 26 của Trung ương Đảng về "tam nông" vừa qua đã cho thấy tập trung đầu tư cho sản xuất có ý nghĩa quan trọng trong phát triển bền vững, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích canh tác, nâng cao thu nhập cho người dân.

Phó Thủ tướng nêu rõ cần tập trung nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, xử lý tốt mối quan hệ giữa người dân và doanh nghiệp nhằm tạo ra động lực cho sự phát triển. Nếu nghiêng về bên nào thì sẽ tạo ra sự phát triển lệch lạc.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng đề nghị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong sắp xếp, đổi mới hoạt động công ty nông, lâm nghiệp. Ở đâu cấp ủy Đảng, chính quyền vào cuộc mạnh mẽ, vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng, Chính phủ thì hoạt động của nông, lâm trường ở đó thành công.

Thành Chung