(Chinhphu.vn) - Ngày 18/5, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia mở cửa phòng trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc” (1941-1951).

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tham quan phòng trưng bày. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho biết, khái niệm Mặt trận do Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ là người trực tiếp đề xuất. Tháng 2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam thành lập, số đảng viên trong nước khi đó không quá một vạn người. Muốn giải phóng dân tộc phải có hàng chục triệu người dân cùng vào cuộc, cùng tập hợp lại. Đó chính là lý do ra đời Mặt trận, nơi tập hợp những người cùng chí hướng muốn giành lại độc lập dân tộc.

Dịp này, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết toàn dân tộc (1941-1951)”, góp phần khẳng định phương thức đại đoàn kết của dân tộc Việt Nam là công cụ để chúng ta xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chỉ còn vài ngày nữa cả nước sẽ tiến hành bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, theo ông Nguyễn Thiện Nhân, việc tổ chức, trưng bày hiện vật trước ngày bầu cử sẽ giúp mỗi người nhớ lại lịch sử nước Việt Nam giành được độc lập ngày hôm nay như thế nào. Nhờ độc lập, người Việt Nam có quyền tự quyết định vận mệnh của dân tộc và hiện nay được thể hiện ở quyền bầu cử, quyền lựa chọn người đại diện cho mình.

Dù kinh tế còn khó khăn, dù cuộc sống còn những điều đồng bào chưa hài lòng, nhưng ông Nguyễn Thiện Nhân tin rằng người dân, bằng tinh thần đoàn kết, dân chủ sẽ chọn được những người lãnh đạo có tâm, có tầm, có đức để bầu làm đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Nhiều hình ảnh, tư liệu được trưng bày. Ảnh: VGP/Hoàng Long

Nội dung trưng bày chuyên đề gồm 4 phần. Phần 1 giới thiệu bối cảnh lịch sử (trong nước và quốc tế) trước khi thành lập Mặt trận Việt Minh.

Phần 2, "Nguyễn Ái Quốc và sự thành lập Mặt trận Việt Minh", giới thiệu các hình ảnh, tài liệu, hiện vật giới thiệu về vai trò định hướng, chỉ đạo của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc và sự ra đời Mặt trận Việt Minh.

Phần 3, "Mặt trận Việt Minh - Ngọn cờ tập hợp, đoàn kết dân tộc" (1941-1951) gồm hai nội dung là đoàn kết dân tộc tiến tới Tổng khởi nghĩa giành chính quyền (1941-1945) và đoàn kết dân tộc trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1951).

Phần thứ 4 với nội dung phát huy tinh thần của Mặt trận Việt Minh về đại đoàn kết dân tộc, giới thiệu một số tư liệu, hình ảnh về đại đoàn kết dân tộc thời kỳ đổi mới...

Trưng bày chuyên đề “Mặt trận Việt Minh - Đại đoàn kết dân tộc (1941 - 1951)” tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, số 25 Tông Đản, Hoàn Kiếm, Hà Nội mở cửa phục vụ công chúng từ nay đến tháng 8/2016.

Ngọc Quang