(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang trong quá trình xây dựng dự án Luật BHYT sửa đổi, vì vậy, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu xây dựng gói quyền lợi BHYT để bảo đảm Quỹ BHYT chi trả đầy đủ các chi phí y tế thiết yếu cho người tham gia BHYT.

Theo ý kiến của cử tri TP. Hà Nội, các đối tượng được BHYT chi trả 100% nhưng thực tế chỉ chi trả theo định mức, người bệnh vẫn được chỉ định mua thuốc, dụng cụ y tế bên ngoài, như vậy đa số bệnh nhân sẽ gặp nhiều khó khăn về kinh tế khi mắc bệnh nan y.

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri TP. Hà Nội đề nghị cơ quan có thẩm quyền tăng cường tuyên truyền quyền lợi và trách nhiệm của người tham gia BHYT một cách minh bạch và có giải pháp hữu hiệu để người dân được hưởng 100% BHYT.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Theo quy định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn, việc chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT cho người tham gia BHYT được căn cứ vào phạm vi được hưởng, mức hưởng BHYT và các quy định về tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật. Vì vậy, có trường hợp bệnh nhân BHYT có mức hưởng BHYT là 100% nhưng vẫn phải chi trả đối với một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế có giới hạn tỷ lệ, điều kiện thanh toán.

Trong suốt quá trình triển khai thực hiện Luật BHYT, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam đã có nhiều hoạt động truyền thông, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT để người dân hiểu về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHYT. Tuy nhiên, hiệu quả truyền thông chưa cao, Bộ Y tế xin tiếp thu ý kiến cử tri, trong thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục phối hợp với BHXH Việt Nam để đổi mới, đa dạng các phương pháp, hình thức tuyên truyền để người dân hiểu hơn về chính sách, pháp luật BHYT.

Bộ Y tế cũng đang trong quá trình xây dựng dự án Luật BHYT sửa đổi, vì vậy, Bộ Y tế sẽ nghiên cứu xây dựng gói quyền lợi BHYT để bảo đảm Quỹ BHYT chi trả đầy đủ các chi phí y tế thiết yếu cho người tham gia BHYT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , quyền lợi