(Chinhphu.vn) - Ông Trần Bình (Nam Định) đã kết hôn và có 2 người con. Trong thời kỳ hôn nhân ông có tài sản riêng là nhà ở, đất ở, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu đứng tên ông. Gần đây, ông Bình đã lập hợp đồng tặng cho căn nhà đó cho 2 người con nhưng do vợ ông là người đại diện theo pháp luật vì 2 con ông còn nhỏ. 

Ảnh minh họa
Nay, vợ ông Bình muốn ly hôn, ông Bình muốn được biết, khi ly hôn ông có quyền sở hữu căn nhà đó không?

Luật sư Trần Văn Toàn, Văn phòng Luật sư Khánh Hưng - Đoàn Luật sư Hà Nội trả lời câu hỏi của ông Bình như sau:

Khoản 3, Điều 14 và khoản 2, Điều 15 Bộ luật Dân sự quy định: Năng lực pháp luật dân sự của cá nhân có từ khi sinh ra và chấm dứt khi người đó chết. Nội dung năng lực pháp luật dân sự của cá nhân bao gồm quyền sở hữu, quyền thừa kế và các quyền khác đối với tài sản...

Đối với người chưa thành niên, tại Điều 20, Điều 21 Bộ luật Dân sự quy định: Người từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.

Người chưa đủ 6 tuổi không có năng lực hành vi dân sự. Giao dịch dân sự của người chưa đủ 6 tuổi phải do người đại diện theo pháp luật xác lập, thực hiện.

Như vậy, người chưa thành niên (người chưa đủ 18 tuổi) được xác lập quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất được hình thành từ thừa kế, tặng cho, chuyển nhượng... nhưng khi giao dịch, thực hiện thủ tục nhận chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất phải được người đại diện theo pháp luật là cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.

Trường hợp ông Trần Bình trong thời kỳ hôn nhân có tài sản riêng là nhà ở, đất ở, đã được Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở đứng tên ông. Ông Bình đã lập hợp đồng tặng cho tài sản riêng của mình cho 2 người con chưa thành niên tại tổ chức công chứng. Hợp đồng này đã được bên tặng cho tài sản là ông Bình và bên nhận tài sản tặng cho là 2 người con chưa thành niên do vợ ông Bình làm đại diện theo pháp luật của 2 người con đó xác lập, ký kết có chứng nhận của công chứng viên.

Theo khoản 2, Điều 467 Bộ luật Dân sự, hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực tại thời điểm đăng ký. Như vậy, kể từ thời điểm đăng ký biến động quyền sử dụng đất, sở hữu nhà ở sang đứng tên 2 người con do vợ ông Bình làm người đại diện theo pháp luật của 2 con, thì ông Bình không còn là chủ sở hữu của căn nhà này nữa.

Khi vợ chồng ông Bình ly hôn, căn nhà này không phải là tài sản riêng của vợ hoặc chồng, không phải là tài sản chung vợ chồng, nên cả vợ và chồng không ai được xác định là người có quyền sở hữu nó. Căn nhà này thuộc quyền sở hữu của 2 người con, trong thời gian con chưa thành niên sẽ do người mẹ làm đại diện quản lý.

Luật sư Trần Văn Toàn

VPLS Khánh Hưng – Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.