(Chinhphu.vn)Theo phản ánh của bà Nguyễn Thị Hương (tỉnh Bắc Giang), chồng bà là ông Đặng Khánh Toàn, tham gia kháng chiến, bị thương tỷ lệ 11%. Năm 2009, ông Toàn bị suy thận độ 4 nên nhận Quyết định nghỉ hưu. Năm 2010 bà Hương làm hồ sơ đề nghị giám định lại tỷ lệ thương tật của chồng nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Về vấn đề này Cục Người có công - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau: 

Việc giám định lại thương tật chỉ áp dụng đối với thương binh có vết thương tái phát được quy định cụ thể tại khoản 4 Điều 30 Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ. Trường hợp người bị thương có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động dưới 21% thì không thuộc diện giám định lại thương tật.

Ông Đặng Khánh Toàn bị thương có tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 11% không thuộc diện giám định lại thương tật theo quy định đã nêu.

 Chinhphu.vn