(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Vũ Minh tạo mã QR-CODE (tại địa chỉ: qr.tokhaiyte.vn) để người lao động và khách hàng đến liên hệ công tác có thể quét mã và đơn vị theo dõi được người ra, vào và yếu tố dịch tễ khi cần.

Tuy nhiên “phần dành cho người quản lý” của ứng dụng, để xem lịch sử người ra, vào thì chỉ hiện thông tin theo cấu trúc: Họ tên đệm *** (số điện thoại 0123456 ***).

Ông Vũ Minh hỏi, trong trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ từ người đến đơn vị có quét mã QR-CODE thì truy vết như thế nào với những dấu *** kia? Ông Minh đã gọi hotline 19009095 (phím 3) nhưng tổng đài viên chưa giải thích được vấn đề này.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Ngày 29/5/2021 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2666/QĐ-BYT về việc ban hành hướng dẫn sử dụng các ứng dụng khai báo y tế và phát hiện tiếp xúc gần phòng chống dịch COVID-19 trong đó quy định tại các địa điểm kinh doanh, làm việc, giải trí, nơi tập trung đông người phải kiểm soát thông tin người ra vào và cung cấp thông tin cho cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp cần thiết. Việc thực hiện kiểm soát thông tin người ra vào được thực hiện thông qua ứng dụng Quản lý mã QR địa điểm tại địa chỉ https://qr.tokhaiyte.vn.

Để đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của người dân, tại "Phần dành cho người quản lý" của ứng dụng, để xem lịch sử người ra, vào thì chỉ hiện thông tin theo cấu trúc: Họ tên đệm*** (số điện thoại: 0123456 ***), chỉ các cơ quan quản lý mới thấy được thông tin đầy đủ để phục vụ công tác truy vết trong trường hợp cần thiết.

Chinhphu.vn