(Chinhphu.vn) – Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV cử tri tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đề nghị nên có nhiều bậc thang mệnh giá đóng BHYT khác nhau tương ứng với giá thuốc và bệnh viện khác nhau, để người bệnh được khám chữa bệnh theo yêu cầu.

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời cử tri như sau:

Theo quy định của Luật BHYT thì BHYT mang tính xã hội, các đối tượng tham gia bắt buộc theo Luật định, có sự chia sẻ giữa các đối tượng tham gia, Nhà nước hỗ trợ toàn bộ hoặc một phần mức đóng đối với nhóm ưu đãi xã hội, người nghèo, dân tộc thiểu số, bảo đảm công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho mọi người.

Quyền lợi BHYT về cơ bản đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của người tham gia. Tuy nhiên, một số đối tượng tham gia BHYT khi khám chữa bệnh vẫn phải thực hiện cùng chi trả chi phí và phải tự chi trả chi phí ngoài phạm vi quyền lợi BHYT. Trên thực tế, ngoài BHYT mang tính xã hội do Nhà nước tổ chức thực hiện, người dân có thể mua bảo hiểm sức khỏe, BHYT của các công ty bảo hiểm thương mại.

Đối với kiến nghị có nhiều bậc thang mệnh giá đóng BHYT khác nhau, đây cũng là vấn đề đã được xác định trong Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới với nội dung: “Đa dạng các gói BHYT. Tăng cường liên kết, hợp tác giữa BHYT xã hội với BHYT thương mại”.

Bộ Y tế tiếp thu để nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh khi tiến hành sửa Luật BHYT.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , giá thuốc , khám chữa bệnh