(Chinhphu.vn) - Theo quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu.

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Nguyễn Vũ Luật (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn tình huống về đấu thầu như sau:

Tại 1 gói thầu tư vấn giám sát xây dựng, sau khi nộp hồ sơ dự thầu (HSDT), nhà thầu nộp bổ sung tài liệu xác nhận của các chủ đầu tư chứng minh một số cá nhân (đã được ghi trong HSDT của nhà thầu) đã tham gia giám sát tại một số công trình trước đây và số năm kinh nghiệm. Việc bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực kinh nghiệm này đã làm thay đổi kết quả chấm điểm trong bước đánh giá về điểm kỹ thuật.

Ông Luật hỏi, việc bổ sung tài liệu của nhà thầu có được coi là hợp lệ và được xem xét đánh giá không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Theo khoản 1 và khoản 2, Điều 16 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định sau khi mở thầu, nhà thầu có trách nhiệm làm rõ HSDT theo yêu cầu của bên mời thầu.

Trường hợp HSDT của nhà thầu thiếu tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì bên mời thầu yêu cầu làm rõ, bổ sung tài liệu để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm. Đối với các nội dung đề xuất về kỹ thuật, tài chính nêu trong HSDT của nhà thầu, việc làm rõ phải bảo đảm nguyên tắc không làm thay đổi nội dung cơ bản của HSDT đã nộp, không thay đổi giá dự thầu.

Trường hợp sau khi đóng thầu, nếu nhà thầu phát hiện HSDT thiếu các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm thì nhà thầu được phép gửi các tài liệu đến bên mời thầu để làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của mình. Bên mời thầu có trách nhiệm tiếp nhận những tài liệu làm rõ của nhà thầu để xem xét, đánh giá; các tài liệu bổ sung, làm rõ về tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm được coi như một phần của HSDT.

Theo đó, các tài liệu làm rõ chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu gửi đến bên mời thầu trong thời gian yêu cầu làm rõ do bên mời thầu quy định thì việc bổ sung hồ sơ chứng minh năng lực, kinh nghiệm được coi là hợp lệ và được xem xét đánh giá.

Chinhphu.vn

Từ khóa: đấu thầu , xây dựng , giám sát , hợp lệ