(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Thảo (lethao080586@...) làm việc tại 1 cơ quan Nhà nước theo hợp đồng lao động từ tháng 10/2009. Hiện bà đang được ký hợp đồng thời hạn 3 năm. Vừa qua bà Thảo thi tuyển công chức nhưng không đỗ. Vị trí của bà cũng không có người trúng tuyển. Vậy bà có được ký hợp đồng nữa không? Nếu phải nghỉ việc, bà được hưởng những khoản trợ cấp nào?

Luật sư Lê Văn Đài, Văn phòng luật sư Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội trả lời vấn đề bà Thảo hỏi như sau:

Theo khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 36 Bộ luật Lao động năm 2012, hợp đồng lao động (HĐLĐ) chấm dứt trong các trường hợp sau:

- Hết hạn HĐLĐ;

- Đã hoàn thành công việc theo HĐLĐ;

- Hai bên thoả thuận chấm dứt HĐLĐ.

Theo bà Lê Thị Thảo phản ánh, hiện nay bà đang thực hiện HĐLĐ có thời hạn 3 năm. Vừa qua bà có tham gia thi tuyển công chức ở cơ quan đúng với vị trí đang làm việc nhưng không trúng tuyển.

Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động nêu trên, HĐLĐ mà bà Thảo đang thực hiện sẽ chấm dứt khi hết thời hạn; hoặc khi cơ quan đã tuyển dụng được công chức thay thế vị trí công việc mà bà Thảo đang làm việc theo HĐLĐ; hoặc cơ quan và bà thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ.

Trường hợp chưa có người trúng tuyển công chức thay thế vào vị trí mà bà Thảo đang làm việc theo HĐLĐ; cơ quan vẫn có nhu cầu sử dụng bà làm việc ở vị trí làm việc hiện nay, bà vẫn có nhu cầu làm việc tại cơ quan đó, thì khi hết hạn HĐLĐ đang thực hiện, cơ quan sẽ ký kết HĐLĐ mới với bà theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động. 

Về trợ cấp khi thôi việc

Theo quy định tại Điều 48 Bộ luật Lao động, khi HĐLĐ chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật BHXH và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Trường hợp bà Thảo giao kết HĐLĐ sau ngày 1/1/2009, bà là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp, khi chấm dứt HĐLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Điều 49, Điều 50 Luật Việc làm.

Nếu cơ quan không lập hồ sơ, đóng bảo hiểm thất nghiệp cho bà Thảo thì khi chấm dứt HĐLĐ với bà Thảo cơ quan phải chi trả trợ cấp thôi việc cho bà Thảo, cứ mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo HĐLĐ của 6 tháng liền kề trước khi bà Thảo thôi việc.

Luật sư Lê Văn Đài

VPLS Khánh Hưng, Đoàn luật sư Hà Nội

* Thông tin chuyên mục có giá trị tham khảo với người đọc, không dùng làm tài liệu trong tố tụng pháp luật.

Từ khóa: Hợp đồng lao động , trợ cấp , thôi việc , công chức , tuyển dụng