(Chinhphu.vn) – Đối với học sinh chuyển đến lớp mô hình trường học mới sau khi kết thúc học kỳ 1, điểm trung bình môn học kỳ 1 ở lớp cũ được sử dụng để tính điểm trung bình môn cả năm.

Em của ông Dương Quang Tiên (Quảng Ngãi) đang học ở một trường THCS tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Vừa qua, gia đình chuyển về huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi sinh sống nên em của ông phải chuyển trường.

Tuy nhiên quá trình chuyển trường gặp vướng mắc do cách đánh giá xếp loại của hai chương trình học không giống nhau, là chương trình học đại trà và chương trình học Vnen.

Ông Tiên có tham khảo văn bản số 4669/BGDĐT-GDTrH, 1392/BGDĐT-GDTrH, trong đó có hướng dẫn chuyển trường của Bộ Giáo dục và Đào tạo, nói rõ vẫn chuyển được học sinh từ trường có chương trình dạy học đại trà sang trường có chương trình học Vnen.

Tuy nhiên Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ nói được chuyển trường trong trường hợp trên nhưng không nói rõ về cách đánh giá xếp loại khi chuyển trường. Ông Tiên hỏi, khi tổng kết năm học, đánh giá xếp loại cả năm được tính như thế nào? Môn khoa học tự nhiên được tính điểm như thế nào?

Về vấn đề này, Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời như sau:

Theo quy định tại Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 5/4/1017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: “Đối với học sinh chuyển đến lớp mô hình trường học mới sau khi kết thúc học kỳ 1, điểm trung bình môn học kỳ 1 ở lớp cũ được sử dụng để tính điểm trung bình môn cả năm”.

Do đó, đối với trường hợp ông Dương Quang Tiên hỏi, điểm trung bình môn Khoa học tự nhiên của học sinh ở học kỳ 1 sẽ được tính bằng trung bình cộng điểm trung bình môn học kỳ 1 của 3 môn Lý, Hóa, Sinh. Sau đó, tính điểm trung bình môn cả năm của học sinh theo quy định tại Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH.

Chinhphu.vn

Từ khóa: chương trình học , chuyển trường , điểm trung bình môn