(Chinhphu.vn) - Công ty tôi có 1 nhân viên (ông Phạm Thành Công) nghỉ ốm đau dài ngày, chia làm 3 đợt, mỗi đợt kéo dài 30 ngày nhưng mức hưởng đợt 2 lại khác đợt 1 và đợt 3. Tại sao lại có sự chênh lệch như vậy?

Đợt 1 (từ ngày 5/8/2016 đến ngày 3/9/2016): Số tiền được giải quyết là 4.968.800đ. Đợt 2 (từ ngày 5/9/2016 đến ngày 4/10/2016):  Số tiền được giải quyết là 3.975.000đ. Đợt 3 (từ ngày 5/10/2016 đến ngày 3/11/2016): Số tiền được giải quyết là 4.968.800 . Mức lương của nhân viên trước khi nghỉ ốm là 5.300.000đ.

BHXH TP Hồ Chí Minh trả lời vấn đề này như sau:

Căn cứ quy định về việc tính mức hưởng trợ cấp chế độ ốm đau theo Khoản 2 Điều 6 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thì trường hợp của ông Phạm Thành Công, có sổ BHXH 7912342800 đã bị ốm bệnh dài ngày từ ngày 5/8/2016 đến ngày 3/11/2016, cụ thể từng đợt được tính như sau:

Từ ngày 5/8/2016 đến ngày 3/9/2016 có 30 ngày; theo dương lịch tháng 8/2016 có 31 ngày. Số tiền trợ cấp được tính của tháng 8 có lẻ 30 ngày = (5.300.000 x 75%) /24 x 30 ngày = 4.968.800đ.
Từ ngày 5/9/2016 đến ngày 4/10/2016 có 30 ngày; theo dương lịch tháng 9/2016 có 30 ngày. Số tiền trợ cấp được tính của tháng 9 trọn tháng 30 ngày = (5.300.000 x 75%)/30 x 30 ngày = 3.975.000đ.

Hoặc = 5.300.000 x 75% x 1 tháng = 3.975.000đ.

Từ ngày 5/10/2016 đến ngày 3/11/2016 có 30 ngày; theo dương lịch tháng 10/2016 có 31 ngày. Số tiền trợ cấp được tính của tháng 10 có lẻ 30 ngày = (5.300.000 x 75%)/24 x 30 ngày = 4.968.800đ.

Chinhphu.vn

Từ khóa: ốm đau , BHXH