(Chinhphu.vn) - Bà Lê Thị Tươi (Thái Bình) được UBND huyện ký hợp đồng dạy trường mầm non (có đóng BHXH) từ tháng 4/2014. Tháng 11/2016, bà được xếp ngạch giáo viên mầm non mã số 15.115, hệ số lương 1,86. Tháng 2/2021, bà được chuyển chức danh giáo viên mầm non hạng IV mã số V.07.02.06, lương bậc 3; hệ số 2,26. Bà Tươi hỏi, đến thời điểm nào thì bà được phụ cấp thâm niên nhà giáo?
Bộ Giáo dục và Đào tạo trả lời vấn đề này như sau:

Trước thời điểm ngày 20/7/2020, chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn Nghị định này.

Từ ngày 20/7/2020 đến nay, giải quyết truy lĩnh và thực hiện chi trả phụ cấp thâm niên theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo. Theo đó, thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên bao gồm thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập trừ đi thời gian tập sự.

Nhà giáo tham gia giảng dạy, giáo dục có đóng BHXH bắt buộc 5 năm (60 tháng) được tính hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có). Từ năm thứ 6 trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Chinhphu.vn

Từ khóa: Phụ cấp thâm niên , nhà giáo , giá viên mầm non