(Chinhphu.vn) –  Bà Đỗ Quyên (TP. Hà Nội) hỏi: Hiện công ty tôi đang tính thời gian làm việc của ca đêm là từ 20:00 giờ đến 08:00 giờ của ngày hôm sau (trong đó bao gồm 4 tiếng tăng ca). Vậy, cách tính phụ cấp tăng ca đêm 20% như thế nào? Thời gian tính tăng ca đêm được tính từ mấy giờ đến mấy giờ?

Theo Điều 112 của Bộ luật Lao động thì cứ 5 năm làm việc thì được tăng thêm 1 ngày phép năm. Vậy, thời điểm để tính phép năm trên là lấy ngày bắt đầu vào làm việc tại công ty hay lấy ngày bắt đầu năm tài chính của công ty?

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bà Quyên như sau:

Thời gian tính làm thêm giờ ban đêm

- Khoản 1 Điều 106 Bộ luật Lao động quy định: “Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động”.

- Điều 105 Bộ luật Lao động quy định: “Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau”.

Tuy nhiên, câu hỏi của bà Đỗ Quyên không thể hiện rõ lịch làm việc bình thường của công ty nên khó xác định cụ thể khoảng thời gian tính làm thêm giờ.

Nếu thời gian làm thêm giờ nằm trong khoảng thời gian “từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau” là làm thêm giờ vào ban đêm.

Cách tính ngày nghỉ hằng năm

Về ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc thì Điều 112 Bộ luật Lao động quy định: “Cứ 05 năm làm việc cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 111 của Bộ luật này được tăng thêm tương ứng 01 ngày”. “5 năm” tức là đủ 60 tháng kể từ thời điểm người lao động “làm việc cho một người sử dụng lao động”.

Phụ cấp tăng ca

Theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động thì giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động thì làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động thì người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, trường hợp người lao động làm việc từ 20 giờ đến 8 giờ của ngày hôm sau thì công ty xác định giờ làm thêm theo quy định tại Điều 106 Bộ luật Lao động nêu trên, giờ làm thêm nằm trong khung giờ từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau thì được trả lương làm thêm giờ vào ban đêm theo quy định tại Khoản 3 Điều 97 Bộ luật Lao động.

Chinhphu.vn